Välj en sida

Flake Purifier

Flake Purifier upptäcker och separerar främmande föremål och avvikande produkter i ett flöde av malda återvinningsmaterial.

Produktbeskrivning

Utrustningsserien baseras på ett modulärt koncept, i vilken upp till tre sensorer kan kombineras.

- Flake Purifier C – Är ett färgsorteringssystem, utvecklat för att sortera plast-flakes och används för att separera olika färgade flakes av t ex PET till rena färgfraktioner. Flake Purifier C – Sorterar bort partiklar med avvikande färg eller form.

- Flake Purifier N – Är ett föroreningsseparationssystem, som utvecklats för att sortera plast-flakes och används för att separera olika typer av plaster. PET flingor kan nu separeras från PVC-flingorna eller organiskt material såsom PLA (tidigare kända för att sänka kvaliteten på återvinningsmaterial dramatiskt eller göra materialåtervinning av hög kvalitet omöjligt). Flake Purifier N – Med NIR-teknik sorteras olika typer av polymerer.
– Flake Purifier M – Är ett metallseparationssystem, som utvecklats för att analysera plast-flakes och används för att separera metallpartiklar. Ny mikroprocessor-teknik möjliggör exakt lokalisering av metallpartiklar och separation med minimal förlust av bra material. Flake Purifier M – Avskiljer alla magnetiska och icke-magnetiska metaller.

Inspektion av
– bulkmaterial

Materialflöde

– bandtransportörer
– rännor
– vibrationsmatare

 

10 + 14 =

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!