Välj en sida

MP-Web-referenserPressklipp

Här kan du ladda ned pressklipp från artiklar och reportage i fackpress som handlar om Mobergs Produktkontrolls och/eller våra leverantörer.

”Viktigt att separera bort metaller från plastgranulat”

Mobergs Produktkontroll grundades i Malmö 1989. Företaget har vuxit sedan flytten till Staffanstorp och man är nu fem anställda med en sjätte på väg.
– Sedan vi flyttade hit från Malmö har vi fått mer luft under vingarna, säger VD och ägare Fredrik Moberg. Vi har växt och ökade omsätt­ningen med 40 procent i år.
Reportage i Polymervärlden nr 5, 2023

”Det lilla företaget med det stora hjärtat”

Så vill Fredrik Moberg vd och ägare till Mobergs Produktkontroll själv beskriva sitt företag. Packmarknaden var på plats när företaget bjöd in till husmässa och Löfbergs kom för att se det nya ”showroomet” och uppdateras på Mobergs senaste, såväl produkter som tjänster. Löfbergs kafferosteri använder fler kvalitetssäkrande produkter från Mobergs och snart är det dags för nya investeringar.
Reportage i Packmarknaden, mars 2023

”Flyttar fram positionerna”

I snart 20 år har Mobergs Pro­duktkontroll visat upp innovativa lösningar för renare produktflö­den i samma monter på Scanpack. Nu satsar man rejält framåt och efter att i sommar ha flyttat hela verksamheten till nya, större och mer ändamålsenliga lokaler i Staffanstorp, så passar man på att även flytta till en ny och större monter på Scanpack.
Särtryck Packmarknaden nr 4, 2022

”Mobergs flyttar både här och där…”

Allt sedan Scanpack 2003 har skånska Mobergs Pro­duktkontroll visat upp sina inno­vativa lösningar för renare pro­duktflöden i samma monter på Scanpack – men i år blåser föränd­ringens vindar och då välkomnar man besökarna till en ny och större monter längre ner i B-hal­len …
Särtryck NordEmballage nr 4, 2022

”Så kan användningen av återvunnen plast i industrin öka”

Inom plastindustrin finns idag ett stort tryck på att ställa om till användning av återvunnet plastmaterial. Den senaste tiden har Mobergs Produktkontroll presenterat en rad tekniska landvinningar för att plastproducenter ska kunna gå mot en hållbarare produktion.
Särtryck Polymervärlden nr 1, 2022

”Ny högpresterande metallseparator”

Mobergs utökar sitt sortiment av metallavskiljare för fallrör med Rapid 6-serien från tyska Sesotec. Detta system är för applikationer med krav på hög detekteringsnoggrannhet, snabba produktbyten och enkel rengöring.
Särtryck ur Polymervärlden nr 8, 2020

”Visionslösningar optimerar produktionen”

Mobergs samarbetspartner Trivision förklarar hur visionslösningar hjälper livsmedelsindustrin att optimera sin produktion och kraftigt reducera svinnet.
Särtryck ur Aktuell produktion nr 1, 2020

”Visionsteknik minskar matsvinnet”

Mobergs Produktkontroll ingår samarbete med danska TriVision för att hjälpa livsmedelsindustrin att minska matsvinn på grund av defekta förpackningar.
Särtryck ur Packmarknaden nr 3, 2019

”Magnetgaller räddar många produktionsstopp”

Mobergs är specialiserade på metallavskiljare och magnetseparatorer för plast- och gummiindustrin i Skandinavien. Det nya modulärt uppbyggda systemet med magnetseparatorer för plastindustrin presenterar vi tillsammans med brittiska Eclipse Magnetics på Plastteknik Nordic i Malmö den 8 – 9 maj.
Särtryck ur Polymervärlden nr 3, 2019

”Kamera med program minskar matsvinn”

Mobergs Produktkontroll AB har startat ett samarbete med danska Trivision A/S med målet att genom industriell optisk teknik minska matsvinnet. Tekniken används inom allt ifrån biltillverkning och elektronik till biovetenskap och läkemedel.
Särtryck ur Kött-Chark nr 4, 2019

”Visionsbaserad kvalitetskontroll ger nya möjligheter”

TriVision har i samarbete med Danish Crown Factory Solutions utvecklat ett visionsbaserat system för kontroll av förpackningar och etiketter i syfte att förhindra dyrbara returer från kunder i Kina. Mobergs Produktkontroll säljer Trivisions system i Sverige.
Särtryck ur Packmarknaden nr 2, 2019

”Matsvinn minskas med ny optisk teknik”

Malmöbaserade Mobergs Produktkontroll AB har ingått samarbete med danska Trivision A/S och lanserar ett nytt optiskt visionssystem för livsmedelsindustrin. Systemet kan minska matsvinn orsakat av defekta förpackningar.
Särtryck ur NordEmballage nr 2, 2019

”Intuitiv metalldetektor med hög precision”

Malmöföretaget Mobergs visade på Scanpack den nya metalldetektorn Intuity som ökar möjligheterna att detektera partiklar av rostfritt stål i feta och blöta livsmedel, som ost, kött, fisk och färdigrätter. Den nya teknologin heter ”simultan multifrekvens”…
Särtryck ur NordEmballage nr 6, 2018

”Metalldetektorn Intuity klarar att upptäcka både magnetiska och icke-magnetiska metaller i två sökfrekvenser samtidigt”

På Scanpack visade Mobergs Produktkontroll upp metalldetektorn Intuity. Livsmedel som tidigare varit svåra att kontrollera på ett kvalitetssäkert sätt kan den här metalldetektorn upptäcka med hjälp av en teknisk filtreringsfunktion.
Särtryck ur Kött&Chark nr 12, 2018

”Visionsystem som kollar kinesiska tecken”

Mobergs Produktkontroll AB är återförsäljare av danska Trivisions visionssystem. I danska Danish Crowns fabrik i Blans på Sønderjylland har man börjat använda Trivisions SmartInspector för att kontrollera kinesiska tecken på förpackningarna som ska gå på export till Kina.
Särtryck ur NordEmballage nr 6, 2018

”Nordiskt samarbete utvecklar analys av förpackningsgas”

Mobergs Produktkontroll AB är svensk distributör för Gasporox som i samarbete med Å&R Carton och Norsk Elektro Optikk utvecklat den unika metoden för automatisk och oförstörande inline gasinspektion av MAP-förpackningar.
Särtryck ur Pack & Plast nr 3/2016

”Mäter gasmixen i varje förpackning”

Kött, mejerivaror och sallad packas i gas­fyllda förpackningar – allt i ett automatiserat flöde. Med en ny lösning kan även kvalitetskontrollen byggas in i samma flöde.
Särtryck Ny Teknik nr 41, 7/10-2015 , Nätupplaga www.nyteknik.se

”Metallseparering i transportledningen”

Inför Elmia Polymer mässan rapporteras om hur även de minsta metallspånerna effektivt avlägsnas i hög hastighet i sug- och trycktransportledningar.
Särtryck ElmiaPolymer Pack & Plast nr 4/2015
Särtryck ur PolymerVärlden nr 3/2015

”Ny serie metalldetektorer för gummiindustrin”

Metalldetektorer i R-serien är speciellt framtagna för kvalitetsäkring vid bearbetning av gummi.
Särtryck ur Polymervärlden nr 2/2015

”Kvalitetskontroll av biobränsle”

Metalldetektor hos Bioenergi Skandinavien i Landskrona Hamn säkrar kvaliteten.
Särtryck ur Bioenergi nr 1/2014

”Metallseparatorer effektiviserar plastindustrin”

Automatiserad produktion utan driftsstörningar stärker konkurrenskraften.
Särtryck ur Polymervärlden nr 5/2013

”Inga främmande partiklar i korven”

Om konsten att detektera plast i röntgen- och metalldetektorer
Särtryck ur Pack & Plast nr 10/2012

”Installerar ny metallseparator”

En artikel om hur Cleanaway PET Svenska AB minskade spillet och ökade kapaciteten med 20%
Särtryck ur Recycling & Miljöteknik nr 11/2010

”Tekniken som avslöjar kyckling sabotage”

En artikel om hur glas upptäcks i kyckling med bl.a vår röntgen detektor RAYCON.
Särtryck ur NyTeknik nr 15-16/2009

”Metallseparator för placering mellan materialtratt och skruv”

Beskriver bl.a. hur den nya metallavskiljaren PROTECTOR för plastindustrin fungerar.
Särtryck ur PolymerVärlden nr 7/2006 (969 kB)

”Klarar mikroskopiska fragment”

Om nya högintensiva magnetseparatorer för processindustrin.
Särtryck ur Pack & Plast nr 5/2005 (2137 kB)

”Tjäna på att hitta metall”

Hur Elitfönster sparar pengar på metalldetektering före hyvling.
Särtryck ur NTT Såg & Trä nr 11/2005 (99kB)

”Lätt undvika glasbitar och skruv i chipspåsen”

som handlar om nya röntgendetektorer för livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Särtryck ur Pack & Plast nr 5/2004 (601kB)

”Nu kan även olika färger separeras”

Separering av såväl metall som avvikande färger.
Särtryck ur PolymerVärlden nr 3/2003 (326kB)

”Metalldetektering före eller efter emballering?”

Ny teknik öppnar nya vägar för bättre metalldetektering.
Särtryck ur Pack & Plast nr 12/2002 (482kB)

”Mobergs märker metall”

Metoder för att upptäcka och avskilja oönskade eller farliga partiklar i olika godsflöden.
Särtryck ur PackMarknaden nr 9/2001 (1274kB)

”Mobergs skiljer på skrot och korn”

Metallseparatorer, magneter, kvarnar och komprimatorer är en del av allt det som ryms i Mobergs-huset i Malmö.
Särtryck ur Recycling nr 8/2001 (328kB)

”Objudna bulkgäster”

Detektera och separera i produktionsanläggningen.
Särtryck ur PackMarknaden nr 6/1999 (3083kB)

”Gör processen kort”

Högteknologiska lösningar för renare återvinningsmaterial.
Särtryck ur Recycling nr 5/1997 (1245kB)

”Metallföroreningar i livsmedel”

Metalldetektorer för olika produkter i alla tillverkningsfaser.
Särtryck ur Nord-Emballage nr 11/1995 (1924kB)

För att kunna läsa särtrycken behöver du Acrobat Reader.
Ladda ner det gratis här

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!