Välj en sida

Metalldetektorer- & separatorer

Metalldetektorer och separatorer för trä-, massa- och pappersindustrin är nödvändiga för att säkerställa produktsäkerhet och kvalitet genom att eliminera metallföroreningar från produktionsprocessen.

Metalldetektorer och separatorer inom träindustrin

Metalldetektorer och separatorer är oumbärliga inom träindustrin för att säkerställa produktsäkerhet. Dessa enheter identifierar och separerar metallföroreningar från trämaterial, vilket förhindrar skador på utrustning och säkerställer hög produktkvalitet. Genom att integreras i produktionslinjer övervakar metalldetektorer kontinuerligt träkomponenterna för att upptäcka och varna om närvaron av metaller. Separatorer, såsom metallseparatorer, används för att effektivt avskilja metall från trämaterialen. Deras roll är kritisk för att säkerställa att slutprodukterna är fria från oönskade metallföroreningar och möjliggör en smidig produktionsprocess inom träindustrin.

Metalldetektorer och separatorer inom massa och pappersindustrin

Inom massa- och pappersindustrin spelar metalldetektorer och separatorer en avgörande roll för produktsäkerhet. Dessa enheter är väsentliga för att upptäcka och avlägsna metallföroreningar från råmaterial eller produktionsprocesser, vilket förhindrar skador på maskiner och säkerställer hög kvalitet på pappers- och massaprodukter. Genom att integreras i produktionslinjer övervakar metalldetektorer kontinuerligt materialet för att identifiera metaller. Separatorer, inklusive metallseparatorer, effektivt avskiljer metaller från pappers- och massamaterialen. Deras användning är nödvändig för att säkerställa att de färdiga produkterna är fria från oönskade metallföroreningar, vilket är kritiskt för branschstandarden och slutproduktens kvalitet.

Vad är en separator?

En separator är en apparat eller enhet som används för att separera eller skilja olika material eller komponenter från varandra inom olika processer eller system. Dessa enheter används vanligtvis för att skapa en tydlig uppdelning mellan olika substanser och partiklar baserat på deras specifika egenskaper eller fysiska skillnader.

Det finns olika typer av separatorer som används inom olika branscher och tillämpningar, och deras konstruktion och funktion kan variera beroende på det specifika syftet och de material som behöver separeras.

Exempel på separatorer inkluderar:

Metallseparatorer: Dessa separatorer används för att upptäcka och avskilja metallföroreningar från andra material. De kan användas i olika industriella processer för att säkerställa att produkterna är fria från oönskade metallpartiklar. En metallseparator består oftast av en sensor/metalldetektor och en avskiljningsenhet t ex växel, klaff, ventil, pusher eller tryckluftsdysa. Alla slags metaller, såsom rostfritt stål, aluminium, koppar, zink, järn, kan avskiljas.

 Magnetseparatorer: Magnetseparatorer fungerar genom att utnyttja magnetiska egenskaper hos material för att separera magnetiska substanser från icke-magnetiska. De drar till sig magnetiska partiklar med hjälp av magneter och skapar på så sätt en separation mellan olika typer av material. Magnetsystemet är oftast uppbyggt av permanentmagneter av olika kvaliteter men kan också vara elektromagnetiskt. Metaller som är magnetiska eller svagt magnetiska kan avskiljas.

Virvelströmseparatorer: Dessa separatorer använder virvelströmmar, som är elektriska strömmar som induceras i ledande material när de utsätts för ett föränderligt magnetfält. Virvelströmseparatorer kan användas för att sortera och separera material med olika ledningsförmåga eller elektriskt beteende, till exempel för att separera metall från icke-metalliska material i återvinningsprocesser. Metaller med låg densitet och hög konduktivitet (lätta och bra elektriskt ledningsförmåga) är enklast att separera från andra material.

Oavsett typ av separator används dessa enheter för att underlätta processer som är inriktade på att separera, rena eller sortera material eller komponenter, vilket är avgörande inom många industrier för att säkerställa kvalitet, effektivitet och renhet i olika processer.

Vad är en metalldetektor?

En metalldetektor är en elektronisk apparat som används för att upptäcka närvaron av metallföremål i material eller ytor genom att registrera förändringar i magnetfältet när ett metallföremål passerar genom dess sensorer.

Våra metalldetektorer är konstruerade med avancerad sensorteknik för att upptäcka även de minsta metallpartiklarna i produkterna. Genom att integreras i produktionslinjerna kan dessa enheter kontinuerligt övervaka och säkerställa att produkterna är fria från metallföroreningar innan de når konsumenterna. Vid upptäckt av metallföremål utlöser detektorerna varningar eller stoppar produktionslinjen för att förhindra att förorenade produkter når slutanvändaren.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!