Press

2020-12-16 Ny hygienisk metallseparator för snabba och enkla produktbyten

Mobergs utökar sitt sortiment av metallavskiljare för fallrör med RAPID 6-serien från tyska Sesotec. Detta system är optimerat för applikationer med krav på hög detekterings-noggrannhet, snabba produktbyten och enkel rengöring.

Ett typiskt exempel på användningsområde är producenter av granulat, gryn, flingor inom livsmedels- och kemikalieindustrin, där man har behov av frekventa produktbyten eller korta rengöringsintervall. Den kan i dessa sammanhang fungera som ankomstkontroll av halvfabrikat och råvaror, som internt processkydd och som slutlig kvalitetskontroll av färdig produkt.

Den nya serien metallseparatorer Rapid 6000 har utvecklats specifikt för att möta de utmaningar livsmedelsproducenter har med stora flöden och ökade krav i standarder och från kunder. Oavsett om det gäller livsmedel eller kemiska basvaror är kraven på produktens renhet alltid stora. Främmande metallföremål är ett av de största hoten på grund av normalt slitage av knivar, skruvar, rörskarvar mm samt risker att maskindetaljer kan lossna. Även en liten metallpartikel mindre än en millimeter kan ställa till stor och allvarlig skada på såväl människor som maskiner. När det inträffar kan det leda till kostsamma reklamationer, skadestånd och produktåterkallelser.

Undvik kostsamma reklamationer

Den nya metallseparatorn har extra hög känslighet och kan detektera och automatiskt avskilja även de minsta metallpartiklarna på ett säkert sätt för att undvika kostsamma reklamationer. Den medföljande styrenheten Genius One, som också är nyutvecklad, har en intuitiv pekskärm med flera behörighetsnivåer och loggboksfunktion med uppkopplingsmöjlighet som ger fullständig spårbarhet.

2020-11-19 Kan AI bidra till en både långsiktigt mer hållbar och lönsam utveckling för livsmedelsindustrin?

Trots det breda utbudet av avancerad teknologi på marknaden för detektering av främmande objekt i våra livsmedelsprocesser så orsakar vissa typer av livsmedel fortfarande stora och kostsamma svårigheter vid vanlig konventionell inspektion. Internationellt benämns dessa livsmedel ha stark s.k. ”produkteffekt”, vilket innebär att inspektion av sådana livsmedel medför stora utmaningar. Efterfrågan på ny teknologi för att eliminera produkteffekten från livsmedelsindustrin har länge varit stor.

Nu kommer vår samarbetspartner Sesotec med den nya innovativa mjukvaran för metalldetektorn INTUITY – THiNK använder AI (artificiell intelligens) för att uppnå revolutionerande hög precision.

Länge har man i processindustrin för livsmedel tampats med utmaningar när det gäller produktkontroll av vissa produkter. Det handlar i stora drag om s.k. blöta livsmedel såsom ost, kött, fisk och färdigrätter där en övergripande lägre sökfrekvens har krävts för detektion, vilket gjort att precisionen inte har blivit så hög som man önskat.

Vid högre sökfrekvens för detektion av dessa livsmedel med stark ”produkteffekt” blir resultatet fler kasserade produkter, vilket medför större matsvinn och sämre lönsamhet.

Röntgenbaserad produktinspektion har varit ett möjligt alternativ, men här är den stora nackdelen en högre kostnad än för metalldetektion.

Det som efterfrågats ute på marknaden är ny teknologi som kombinerar hög precision med en rimlig prisbild.

2020-03-11 Minimera produktionsstopp i pappersindustrin med magnetfilter

För att undvika kostsamma skador på maskiner inom pappersindustrin kan man utnyttja dagens avancerade magnetteknik. Vi besökte ett pappersbruk som sökte efter lösningar för att avlägsna stålvajrar från sin pappersmassa.

Bolaget hade problem med skador på sin utrustning som resulterade i kostsamma stopp i produktionen. Anledningen var att stålvajrar, eller rester av dem, fanns kvar i den färdiga pappersmassan. Orsaken man hade hittat var att man hade en ofullständig hantering av cellulosamaterialet när det var packat i balar. Balarna hölls ihop av stålvajrar som pga en automatiserad process i kombination med mänsklig hantering ibland misslyckades med att avlägsna dem innan de processades vidare till pappersmassa.

Magnetfilter förhindrar kostsamma stopp i produktionen

Med hjälp av Goudsmits stora magnetiska filter som är avsedda för större flöden med rördimensioner på mellan 100 och 400 mm är det möjligt att fånga upp stålvajrar även i en relativt hög flödeshastighet. Produktflödet passerar filterhuset som är försett med kraftiga stavar av högintensiva neodymmagneter. Dessutom är den magnetiska insatsen utrustad med pneumatiska gejdrar för att förenkla för operatören. Det är inte bara god ergonomi utan underlättar också för regelbundna inspektioner.

2019-04-08 Magnetgaller räddar många produktionsstopp i plastindustrin

I takt med att plastindustrin automatiseras och effektiviseras ökar också kraven på såväl maskiner som råmaterial. En metallförorening i plastgranulatet kan skada skruvar och foder i formsprutor och extruders. Även de allra minsta metallpartiklarna som passerar riskerar fastna i verktygens varmkanalsystem med stillestånd och onödiga kostnader som följd. Gäller det medicinprodukter och livsmedelsförpackningar är det oacceptabelt med metallfragment inkapslat i plastprodukten.
Mobergs Produktkontroll AB är specialiserade på metallavskiljare och magnetseparatorer för bl a plast- och gummiindustrin i Skandinavien. Tillsammans med brittiska Eclipse Magnetics lanseras nu ett nytt koncept magnetseparatorer för plastindustrin.

Fredrik Moberg, VD för Mobergs Produktkontroll AB om magnetseparering:
– När vi är ute på service och kontrollerar magnetstyrkor har vi konstaterat att de flesta använder gammalmodiga ferritmagneter som bara uppmäter en bråkdel av vad moderna neodymmagneter gör. Följden av detta blir att enbart större metallföremål såsom skruv, brickor, spik etc med säkerhet kan fångas upp. Med svaga magneter är dessutom risken stor att metallföremålen kan lossna igen vid fullt produktflöde, speciellt om inte magneterna rensas tillräckligt frekvent, säger Fredrik Moberg.

Det nya systemet, Easy-Mag, är modulärt uppbyggt och finns som standard för rördimensioner från 80 till 300 mm i såväl runt med Jacob-standard som kvadratiskt genomlopp. Beroende på föroreningsgrad kan ett, två eller flera galler seriekopplas. När produktionslinjer byggs om är det sedan enkelt att anpassa sitt Easy-Mag system med fler eller färre galler eller med olika in- och utlopp.
Magnetgallerna håller högsta styrkan 9000 Gauss på ytan och för att enkelt kunna rensa dessa extremt starka magneter kommer de som standard i Easy-Clean utförande vilket innebär att man med ett handgrepp drar ut magnetstavarna ur sina rostfria tuber så att alla metallföroreningar faller av.

2019-01-29 Matsvinn från defekta förpackningar kan minskas med ny teknik

Matsvinn är en global utmaning och FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) uppskattar att matsvinnet varje år uppgår till svindlande 1,3 miljarder ton. Orsakerna till matsvinn kan vara alltifrån att grödorna inte skördas, skadade eller utgångna varor eller rester från konsumenterna. Men i fråga om produktion och paketering beror problemet primärt på att produkter med defekta förpackningar når butikernas hyllor och att konsumenterna där låter bli att köpa dem på grund av yttre skavanker.

Ny teknik kan förhindra detta och nu har svenska Mobergs Produktkontroll ingått samarbete med danska Trivision A/S som tillhandahåller den senaste visuella tekniken i sina lösningar för livsmedelsindustrin.

Fundera ett slag – du kommer säkert ihåg ett tillfälle när du handlade och tog upp en bit ost med skador på förpackningen. Förpackningen verkade kanske sprucken eller också var trycket inte perfekt. Oavsett vilken skavank det rörde sig om, lade du troligen tillbaka den osten på hyllan. Och vet du vad? Det gjorde även nästa kund som tittade på den. Och på så sätt har den osten blivit del av ett matsvinn som i Storbritannien uppskattas till hela 480 000 ton per år.
Konsumenterna blir alltmer kritiska och det påverkar även deras inköpsbeteende. Förpackningarna blir allt viktigare och tillverkarna kastar sig gärna ut i konkurrensen och gör förpackningarna alltmer färgsprakande. Säkra förpackningar förhindrar att produkten går sönder under transport, inhandling och lagring. De fem vanligaste förpackningsfelen är migration/urlakning, förorening, vidhäftning/försegling, materialdefekter och etikettfel. Nu kan optisk teknik hjälpa livsmedelstillverkarna att kontrollera förpackningarnas utseende och kvalitet tidigt under tillverkningsprocessen vilket både minskar svinnet i butikerna och i produktionslinjen.

2018-09-19 Snart kan vår mat vara helt fri från främmande partiklar

Det kan tyckas vara en självklarhet i dagens Sverige, att den mat vi köper och stoppar i oss är kontrollerad och kvalitetssäkrad på alla upptänkliga vis. I de allra flesta fall är den förstås alldeles utmärkt, men tekniken som har använts för att detektera främmande föremål och partiklar i vår mat har haft en del begränsningar.

När nya INTUITY metalldetektor från Mobergs Produktkontroll / Sesotec introducerades förra året sattes en helt ny standard för metalldetektion. Med en ny teknologi, s.k. simultan multifrekvens, som möjliggör detektion på flera frekvenser samtidigt blev det nu möjligt att förbättra precisionen på kontrollerna med upp till 50%!

Men vad betyder det för livsmedelsproducenter och för oss konsumenter?

I det lilla perspektivet så innebär det att vi som konsumenter inte längre riskerar att tugga sönder en tand när vi råkar bita på en liten metallbit i maten, och vi får inte heller några andra hälsoproblem om vi råkat svälja densamma. Metallbiten är helt enkelt redan borta om livsmedelsproducenten använt sig av metalldetektorn INTUITY.

I det större perspektivet innebär det att de livsmedel som tidigare har varit svåra att kontrollera på ett kvalitetssäkert sätt nu kan detekteras på en helt ny nivå. Det är s.k. blöta livsmedel som historiskt inneburit en del problem för våra livsmedelsproducenter. Det handlar t.ex. om ost, kött, fisk och färdigrätter där en övergripande lägre frekvens har krävts för detektion, vilket gjort att precisionen inte har blivit så hög som man önskat. Det har bland annat inneburit sämre möjligheter att detektera partiklar och föremål av rostfritt stål.

2018-04-17 Plast kan vara både fiffig och förödande

Att människan världen över använder på tok för mycket plast och att den hamnar på alldeles för mycket villovägar istället för till återvinning, det vet vi redan. Mycket forskning och utveckling görs på området för att se till att vi blir bättre på att tillverka återvinningsbar plast, att samla in för återvinning och sen naturligtvis att så effektivt som möjligt återvinna våra plaster. Allt för att vi ska kunna bli så cirkulära i vår plastanvändning som det bara går. Läs här om förslag till ökad plaståtervinning. Men plast är ett samlingsnamn för olika sorters polymerer med olika egenskaper och strukturer. Det finns traditionella plaster från fossila råvaror till komposterbar plast från förnyelsebara råvaror.

För att bli cirkulära på plastområdet i högre utsträckning måste vi klara att helt och hållet separera den insamlade plasten efter färg och polymertyp samt avlägsna andra främmande föremål. Med den senaste tekniken kan vi idag avskilja alla slags metaller och även andra föroreningar från det material som ska återvinnas. Med hjälp av avancerade optiska sensorer kan vi nu även sortera olika typer av plast för sig så att vi i nästa steg kan producera nya produkter från återvunnet material.

Klicka på loggan för att få den högupplöst.

Fredrik Moberg

Fredrik Moberg

VD och Presskontakt

Telefon: 040-680 80 61

OM MOBERGS

Mobergs har 30 års erfarenhet av produktkontroll och materialsortering för den skandinaviska tillverknings-, process- och återvinningsindustrin. Med specialisering på metalldetektorer, magneter, röntgenteknik, vågar samt optiska kontroll- och sorteringssystem säkerställer vi produktflöden utan avvikelser.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!