Välj en sida

Metalldetektorer- & separatorer

Metalldetektorer och separatorer för plast- och gummiindustrin är nödvändiga för att säkerställa produktsäkerhet och kvalitet genom att eliminera metallföroreningar från produktionsprocessen.

Metalldetektorer och separatorer inom gummiindustrin

Inom gummiindustrin är metalldetektorer och separatorer avgörande för att säkerställa produktsäkerhet. Dessa enheter upptäcker och avlägsnar metallföroreningar från råmaterial eller under tillverkningsprocessen, förhindrar skador på maskiner och garanterar hög kvalitet på gummiprodukter. Metalldetektorer integreras i produktionslinjer för att kontinuerligt övervaka gummi-materialen och varna för närvaron av metaller. Separatorer, såsom metallseparatorer, separerar effektivt metall från gummi för att säkerställa att slutprodukterna är fria från oönskade metallpartiklar. Deras användning är avgörande för att upprätthålla industristandarder och säkerställa produkternas överlägsna kvalitet inom gummiindustrin.

Metalldetektorer och separatorer inom plastindustrin

Inom plastindustrin är metalldetektorer och separatorer centrala för att säkerställa produktintegritet. Dessa enheter detekterar och separerar metallföroreningar från råmaterial eller under tillverkningsprocessen, vilket minskar risken för maskinskador och garanterar högkvalitativa plastprodukter. Metalldetektorer integreras i produktionslinjer för att kontinuerligt övervaka plastmaterial och varna för närvaro av metaller. Separatorer, inklusive metallseparatorer, avskiljer effektivt metallen från plasten för att säkerställa att färdiga produkter är fria från oönskade metallpartiklar. Deras användning är avgörande för att säkerställa branschstandards efterlevnad och hög produktkvalitet inom plastindustrin.

Vad är en separator?

En separator är en apparat eller enhet som används för att separera eller skilja olika material eller komponenter från varandra inom olika processer eller system. Dessa enheter används vanligtvis för att skapa en tydlig uppdelning mellan olika substanser och partiklar baserat på deras specifika egenskaper eller fysiska skillnader.

Det finns olika typer av separatorer som används inom olika branscher och tillämpningar, och deras konstruktion och funktion kan variera beroende på det specifika syftet och de material som behöver separeras.

Exempel på separatorer inkluderar:

Metallseparatorer: Dessa separatorer används för att upptäcka och avskilja metallföroreningar från andra material. De kan användas i olika industriella processer för att säkerställa att produkterna är fria från oönskade metallpartiklar. En metallseparator består oftast av en sensor/metalldetektor och en avskiljningsenhet t ex växel, klaff, ventil, pusher eller tryckluftsdysa. Alla slags metaller, såsom rostfritt stål, aluminium, koppar, zink, järn, kan avskiljas.

 Magnetseparatorer: Magnetseparatorer fungerar genom att utnyttja magnetiska egenskaper hos material för att separera magnetiska substanser från icke-magnetiska. De drar till sig magnetiska partiklar med hjälp av magneter och skapar på så sätt en separation mellan olika typer av material. Magnetsystemet är oftast uppbyggt av permanentmagneter av olika kvaliteter men kan också vara elektromagnetiskt. Metaller som är magnetiska eller svagt magnetiska kan avskiljas.

Virvelströmseparatorer: Dessa separatorer använder virvelströmmar, som är elektriska strömmar som induceras i ledande material när de utsätts för ett föränderligt magnetfält. Virvelströmseparatorer kan användas för att sortera och separera material med olika ledningsförmåga eller elektriskt beteende, till exempel för att separera metall från icke-metalliska material i återvinningsprocesser. Metaller med låg densitet och hög konduktivitet (lätta och bra elektriskt ledningsförmåga) är enklast att separera från andra material.

Oavsett typ av separator används dessa enheter för att underlätta processer som är inriktade på att separera, rena eller sortera material eller komponenter, vilket är avgörande inom många industrier för att säkerställa kvalitet, effektivitet och renhet i olika processer.

Vad är en metalldetektor?

En metalldetektor är en elektronisk apparat som används för att upptäcka närvaron av metallföremål i material eller ytor genom att registrera förändringar i magnetfältet när ett metallföremål passerar genom dess sensorer.

Våra metalldetektorer är konstruerade med avancerad sensorteknik för att upptäcka även de minsta metallpartiklarna i produkterna. Genom att integreras i produktionslinjerna kan dessa enheter kontinuerligt övervaka och säkerställa att produkterna är fria från metallföroreningar innan de når konsumenterna. Vid upptäckt av metallföremål utlöser detektorerna varningar eller stoppar produktionslinjen för att förhindra att förorenade produkter når slutanvändaren.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!