Välj en sida

Kvalitetspolicy

Företagsnamnet MOBERGS skall framstå som ett uttryck för god kvalitet och där ett honnörsord skall vara hög servicenivå. Med kvalitet avses både produkter och tjänster.

Kvalitetspolicyn är ett begrepp hos varje medarbetare.

Vår strävan är att alltid uppfylla kundens krav på felfria produkter och leverera varan i rätt tid till rätt kvalitet.

Avvikelser innebär dålig kvalitet eller dålig lönsamhet.

Nöjda kunder är återkommande kunder.

Miljöpolicy

I vår verksamhet strävar vi efter att:

Ständigt förbättra befintliga processer för att minimera miljöpåverkan.

Noggrant följa industrins utveckling mot kretsloppssamhälle och hushållning av naturresurser.

Uppfylla miljökraven i lagar och förordningar.

Minimera vår förbrukning av kemiska produkter, papper, vatten och energi.

Minimera mängden avfall och hålla en hög återvinningsgrad av våra restprodukter.

I möjligaste mån påverka våra leverantörer och kunder till miljöanpassade produkter.

Miljöpolicyn är ett begrepp hos varje medarbetare.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!