Välj en sida

P-Scan RG

Användningsområde

Funktion
– detekterar alla magnetiska och icke-magnetiska metaller

inspektion av
– bulkmaterial

materialflöde
– fritt fall
– trycktransporter
– vakuumtransport
– pumptransporter
– materialpelare
Produktbeskrivning
Metalldetektor P-SCAN RG med rund öppning används främst för att analysera bulkmaterial, fibrer eller vätskor/pastösa produkter i rörledningar (fritt fall, tryck eller pump). Den upptäcker alla magnetiska och icke-magnetiska metallförorening (järn, rostfritt stål, aluminium etc.) även innesluten i produkten. Vid detektering av metall kan en signalanordning och ett separationssystem aktiveras alternativt kan en signal skickas till processkontrollen.
P-SCAN RG metalldetektorer används främst för mycket exakta detektionsuppgifter (t.ex. inom livsmedelsindustrin).

Finns även som komplett detekteringsenhet komplett med metallfritt genomloppsrör och montageram för väggmontage.

1 + 15 =

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!