Välj en sida

Metalldetektorer & -separatorer

Metalldetektorer och separatorer för återvinning och energi är avgörande för att säkerställa effektiv återvinning och eliminera metallföroreningar från materialflöden inom dessa sektorer.

Metalldetektorer och separatorer inom återvinningsindustrin

Metallseparatorer inom återvinningsindustrin är utformade för att upptäcka och avlägsna metallföremål från olika materialströmmar. Dessa enheter används för att separera metaller från återvinningsmaterial såsom plast, papper, glas eller trä för att förbättra återvinningsprocessen och öka materialåtervinningen. Genom att avskilja metaller från andra material kan återvinningen optimeras och renare materialflöden skapas för att maximera återanvändningen av resurser.

Metalldetektorer och separatorer inom energiindustri

Metalldetektorer och separatorer inom energiindustrin spelar en viktig roll genom att upprätthålla säkerhet och effektivitet i olika energiproduktionsprocesser. Dessa enheter används för att avlägsna metallföroreningar från biomassa och bränslen, såsom flis, pellets eller briketter, för att förhindra skador på utrustning och minska risken för driftstörningar. Magnetseparatorer och virvelströmseparatorer används för att separera metaller från bränslematerial, vilket förbättrar bränslets kvalitet och minskar riskerna för korrosion eller skador på anläggningar. Metalldetektorer och separatorer är nödvändiga verktyg för att säkerställa en stabil och säker drift inom energisektorn.

Vad är en separator?

En separator är en apparat eller enhet som används för att separera eller skilja olika material eller komponenter från varandra inom olika processer eller system. Dessa enheter används vanligtvis för att skapa en tydlig uppdelning mellan olika substanser och partiklar baserat på deras specifika egenskaper eller fysiska skillnader.

Det finns olika typer av separatorer som används inom olika branscher och tillämpningar, och deras konstruktion och funktion kan variera beroende på det specifika syftet och de material som behöver separeras.

Exempel på separatorer inkluderar:

Metallseparatorer: Dessa separatorer används för att upptäcka och avskilja metallföroreningar från andra material. De kan användas i olika industriella processer för att säkerställa att produkterna är fria från oönskade metallpartiklar. En metallseparator består oftast av en sensor/metalldetektor och en avskiljningsenhet t ex växel, klaff, ventil, pusher eller tryckluftsdysa. Alla slags metaller, såsom rostfritt stål, aluminium, koppar, zink, järn, kan avskiljas.

 Magnetseparatorer: Magnetseparatorer fungerar genom att utnyttja magnetiska egenskaper hos material för att separera magnetiska substanser från icke-magnetiska. De drar till sig magnetiska partiklar med hjälp av magneter och skapar på så sätt en separation mellan olika typer av material. Magnetsystemet är oftast uppbyggt av permanentmagneter av olika kvaliteter men kan också vara elektromagnetiskt. Metaller som är magnetiska eller svagt magnetiska kan avskiljas.

Virvelströmseparatorer: Dessa separatorer använder virvelströmmar, som är elektriska strömmar som induceras i ledande material när de utsätts för ett föränderligt magnetfält. Virvelströmseparatorer kan användas för att sortera och separera material med olika ledningsförmåga eller elektriskt beteende, till exempel för att separera metall från icke-metalliska material i återvinningsprocesser. Metaller med låg densitet och hög konduktivitet (lätta och bra elektriskt ledningsförmåga) är enklast att separera från andra material.

Oavsett typ av separator används dessa enheter för att underlätta processer som är inriktade på att separera, rena eller sortera material eller komponenter, vilket är avgörande inom många industrier för att säkerställa kvalitet, effektivitet och renhet i olika processer.

Vad är en metalldetektor?

En metalldetektor är en elektronisk apparat som används för att upptäcka närvaron av metallföremål i material eller ytor genom att registrera förändringar i magnetfältet när ett metallföremål passerar genom dess sensorer.

Våra metalldetektorer är konstruerade med avancerad sensorteknik för att upptäcka även de minsta metallpartiklarna i produkterna. Genom att integreras i produktionslinjerna kan dessa enheter kontinuerligt övervaka och säkerställa att produkterna är fria från metallföroreningar innan de når kunden eller känslig processutrustning. Vid upptäckt av metallföremål utlöser detektorerna varningar, stoppar produktionslinjen eller styr en mekanisk avskiljninganordning, för att förhindra att skada, driftstörning eller reklamation.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!