Välj en sida

Metalldetektorer- & separatorer

Metalldetektorer och separatorer för livsmedels- och läkemedelsindustrin spelar en avgörande roll för att säkerställa produktsäkerhet och kvalitet genom att detektera och separera metallföroreningar från produkterna.
Dessa avancerade enheter är utformade för att identifiera minsta metallpartiklar i livsmedel och läkemedelsprodukter. De används för att minska risken för kontaminering och säkerställa att endast produkter av högsta standard når marknaden.

Metalldetektorer och separatorer inom livsmedelsindustrin

Inom livsmedelsindustrin är metalldetektorer och separatorer oumbärliga för att upptäcka och avlägsna eventuell metallförorening som kan uppstå under tillverkningsprocessen, såsom metallfragment från maskiner eller förpackningsmaterial. Detta är särskilt viktigt för att undvika farliga situationer för konsumenterna och för att säkerställa efterlevnad av livsmedelssäkerhetsstandarder.

Metalldetektorer och separatorer inom läkemedelsindustrin

I läkemedelsindustrin är det avgörande att produkterna är fria från föroreningar, inklusive minsta metallpartiklar, för att säkerställa deras effektivitet och säkerhet för patienterna. Metalldetektorer och separatorer används för att säkerställa att läkemedelsprodukter är fria från metaller som kan påverka deras sammansättning eller kvalitet.

Dessa enheter kan integreras smidigt i produktionslinjer och används vanligtvis efter eller innan förpackning av produkterna. De fungerar genom att avläsa och identifiera metallföremål med hjälp av avancerad sensorteknik och sedan avskilja dessa föremål från resten av produkten, vilket garanterar att endast rena och säkra produkter når konsumenterna.

Metalldetektorer och separatorer för livsmedel och läkemedel är en investering i produkt- och konsumentsäkerhet. Deras användning är en viktig del av efterlevnaden av strikta regler och normer inom dessa branscher för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och säkerhet för konsumenterna.

Vad är en separator?

En separator är en apparat eller enhet som används för att separera eller skilja olika material eller komponenter från varandra inom olika processer eller system. Dessa enheter används vanligtvis för att skapa en tydlig uppdelning mellan olika substanser och partiklar baserat på deras specifika egenskaper eller fysiska skillnader.

Det finns olika typer av separatorer som används inom olika branscher och tillämpningar, och deras konstruktion och funktion kan variera beroende på det specifika syftet och de material som behöver separeras.

Exempel på separatorer inkluderar:

Metallseparatorer: Dessa separatorer används för att upptäcka och avskilja metallföroreningar från andra material. De kan användas i olika industriella processer för att säkerställa att produkterna är fria från oönskade metallpartiklar. En metallseparator består oftast av en sensor/metalldetektor och en avskiljningsenhet t ex växel, klaff, ventil, pusher eller tryckluftsdysa. Alla slags metaller, såsom rostfritt stål, aluminium, koppar, zink, järn, kan avskiljas.

 Magnetseparatorer: Magnetseparatorer fungerar genom att utnyttja magnetiska egenskaper hos material för att separera magnetiska substanser från icke-magnetiska. De drar till sig magnetiska partiklar med hjälp av magneter och skapar på så sätt en separation mellan olika typer av material. Magnetsystemet är oftast uppbyggt av permanentmagneter av olika kvaliteter men kan också vara elektromagnetiskt. Metaller som är magnetiska eller svagt magnetiska kan avskiljas.

Oavsett typ av separator används dessa enheter för att underlätta processer som är inriktade på att separera, rena eller sortera material eller komponenter, vilket är avgörande inom många industrier för att säkerställa kvalitet, effektivitet och renhet i olika processer.

Vad är en metalldetektor?

En metalldetektor är en elektronisk apparat som används för att upptäcka närvaron av metallföremål i material eller ytor genom att registrera förändringar i magnetfältet när ett metallföremål passerar genom dess sensorer.

Våra metalldetektorer är konstruerade med avancerad sensorteknik för att upptäcka även de minsta metallpartiklarna i produkterna. Genom att integreras i produktionslinjerna kan dessa enheter kontinuerligt övervaka och säkerställa att produkterna är fria från metallföroreningar innan de når konsumenterna. Vid upptäckt av metallföremål utlöser detektorerna varningar eller stoppar produktionslinjen för att förhindra att förorenade produkter når slutanvändaren.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!