Välj en sida

Överbandsmagnet

Överbandsmagneter spelar en central roll inom återvinnings- och energiindustrin genom att effektivt separera magnetiska metaller från materialströmmar. Dessa enheter, monterade över transportband, använder kraftfulla magnetfält för att attrahera och avlägsna metaller från återvunnet material, avfall eller annat bearbetat material.

Visar alla 2 resultat

Överbandmagneter inom återvinning 

Inom återvinningsprocesser används överbandsmagneter för att eliminera metaller från blandade materialströmmar, vilket ökar renheten och återvinningsbarheten av olika material. Dessa magneter säkerställer att återvunnet material är fritt från oönskade metallföroreningar, vilket är avgörande för att upprätthålla kvaliteten på återvunnet material och förhindra skador på utrustning. 

 Överbandsmagneter inom energiindustrin 

Inom energiindustrin används överbandsmagneter för att avlägsna metaller från bränsle- och råmaterialflöden. Detta är viktigt för att förhindra skador på processutrustning och förbättra effektiviteten av energiproduktionen. Genom att säkerställa att bränsle och råmaterial är fria från magnetiska metaller bidrar överbandsmagneter till att optimera energiproduktionsprocesserna och minska risken för driftstörningar. 

Vad är en överbandsmagnet? 

En överbandsmagnet är en typ av magnetiskt separator som används inom industriella tillämpningar för att avskilja magnetiska metaller från materialströmmar som rör sig på ett transportband eller transportör. Dessa magneter är vanligtvis monterade över eller nära transportbandet och använder starka magnetfält för att attrahera och avlägsna metallföremål från materialet som passerar under eller bredvid dem. 

Överbandsmagneter är särskilt användbara inom olika industrier såsom trä-, massa-, pappers- och återvinningsindustrin för att eliminera metaller såsom spikar, skruvar eller metallpartiklar från träflis, pappersmassa, återvunnet material eller andra bearbetade produkter. Deras roll är att förhindra skador på maskiner och säkerställa att produkterna är fria från oönskade metallföroreningar, vilket är avgörande för produktkvalitet och processens integritet inom olika industriella tillämpningar. 

Exempel på överbandsmagneter inkluderar  

Elektromagneter: Dessa överbandsmagneter använder en elektrisk ström för att skapa ett magnetfält. Genom att använda en elektrisk ström kan magnetfältet styras och varieras, vilket ger flexibilitet i dess användning. Elektromagneter kan aktiveras och avaktiveras enkelt och kan anpassas för olika material och situationer. Dock kräver de konstant ström för att upprätthålla magnetfältet, vilket innebär att vid strömavbrott upphör deras magnetism. 

Permanentmagneter: Dessa överbandsmagneter använder permanenta magneter som skapar ett permanent magnetfält utan behov av en extern strömkälla. De är stabilare och kräver ingen kontinuerlig strömtillförsel, vilket gör dem tillförlitliga och mer kostnadseffektiva på lång sikt. Emellertid kan de vara mindre justerbara än elektromagneter och kan vara mindre lämpliga för situationer som kräver föränderliga magnetfält. 

Båda typerna av överbandsmagneter används inom olika industrier för att avskilja magnetiska metaller från materialströmmar som träflis, pappersmassa eller andra bearbetade material, och deras val beror ofta på specifika krav och förutsättningar inom den industriella processen. 

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!