Välj en sida

Magnetvalidering

För att undvika att er produktion kontamineras av främmande föremål validerar vi era magneter för att säkerställa att de har bibehållen styrka, inte är skadade eller behöver bytas ut.

Mobergs erbjuder magnetvalidering där vi på årlig basis kommer ut till er och utför kontroll och uppmätning av magneternas styrka. Detta för att säkerställa att de uppfyller alla era krav och de kvalitetsstandarder som ni använder (t.ex. BRC).
Om magnetvärdena inte uppfyller kraven eller vi hittar icke-fungerande magneter tar vi fram förslag för att åtgärda bristerna.
Mobergs utställer även funktionsintyg ”Certificate of conformance”.

Fördelar med magnetvalidering från Mobergs

  • Säkerställer hög kvalitet och god funktion på era magneter
  • Kontinuerlig validering bidrar till mindre risk för kontamination i produktionen
  • 20% lägre pris på arbetstid vid tecknande av serviceavtal*

Kontakta oss på service@mobergs.se så hittar vi tillsammans den bästa lösningen för er verksamhet.

*Avgift – Kostnaden beräkas individuellt beroende på antal och typ av utrustningar samt reskostnader.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!