Välj en sida

Överbandsmagnet

Överbandsmagneter är viktiga komponenter inom trä-, massa- och pappersindustrin för att effektivt separera och avlägsna metallföroreningar från det bearbetade materialet. Dessa enheter består av kraftfulla permanentmagneter som monteras över transportbanden för att attrahera och avskilja metallföremål från träflis, pappersmassa eller pappersprodukterna.

Under processen fångar överbandsmagneterna upp magnetiska metaller som kan finnas i det strömmande materialet och förhindrar att dessa metallföroreningar fortsätter i produktionsprocessen. Detta är avgörande för att skydda maskiner och säkerställa hög kvalitet på trä-, massa- och pappersprodukter genom att eliminera risken för metallkontamination.

Visar alla 2 resultat

Överbandsmagneter inom träindustrin 

Överbandsmagneter är oumbärliga i träindustrin för att säkerställa produktintegritet. Dessa enheter, monterade över transportband, använder starka permanentmagneter för att avskilja magnetiska metallföremål från träflis eller andra träprodukter. Överbandsmagneterna fångar upp och separerar metaller såsom spikar eller skruvar från det bearbetade träet, vilket minimerar risken för skador på maskiner och garanterar högkvalitativa träprodukter. Deras effektiva användning förhindrar fortsatt cirkulation av metallföroreningar i produktionsprocessen och säkerställer renheten och kvaliteten på det bearbetade träet, vilket är avgörande inom träindustrin. 

Överbandsmagneter inom massa & pappersindustrin 

Överbandsmagneter är kritiska i massa- och pappersindustrin för att säkra produktintegritet. Dessa enheter, installerade ovanför transportband, använder kraftfulla magneter för att separera magnetiska metallföremål från pappersmassan eller pappersprodukterna. Överbandsmagneterna effektivt fångar upp och avskiljer metaller såsom klammer eller metallpartiklar från det bearbetade materialet, vilket minskar risken för maskinskador och säkerställer högkvalitativa pappersprodukter. Genom att förhindra fortsatt cirkulation av metallföroreningar i produktionsprocessen, garanterar dessa enheter renheten och kvaliteten på pappersprodukterna, vilket är av yttersta vikt inom massa- och pappersindustrin. 

Vad är en överbandsmagnet? 

En överbandsmagnet är en typ av magnetiskt separator som används inom industriella tillämpningar för att avskilja magnetiska metaller från materialströmmar som rör sig på ett transportband eller transportör. Dessa magneter är vanligtvis monterade över eller nära transportbandet och använder starka magnetfält för att attrahera och avlägsna metallföremål från materialet som passerar under eller bredvid dem. 

Överbandsmagneter är särskilt användbara inom olika industrier såsom trä-, massa-, pappers- och återvinningsindustrin för att eliminera metaller såsom spikar, skruvar eller metallpartiklar från träflis, pappersmassa, återvunnet material eller andra bearbetade produkter. Deras roll är att förhindra skador på maskiner och säkerställa att produkterna är fria från oönskade metallföroreningar, vilket är avgörande för produktkvalitet och processens integritet inom olika industriella tillämpningar. 

Exempel på överbandsmagneter inkluderar  

Elektromagneter: Dessa överbandsmagneter använder en elektrisk ström för att skapa ett magnetfält. Genom att använda en elektrisk ström kan magnetfältet styras och varieras, vilket ger flexibilitet i dess användning. Elektromagneter kan aktiveras och avaktiveras enkelt och kan anpassas för olika material och situationer. Dock kräver de konstant ström för att upprätthålla magnetfältet, vilket innebär att vid strömavbrott upphör deras magnetism. 

Permanentmagneter: Dessa överbandsmagneter använder permanenta magneter som skapar ett permanent magnetfält utan behov av en extern strömkälla. De är stabilare och kräver ingen kontinuerlig strömtillförsel, vilket gör dem tillförlitliga och mer kostnadseffektiva på lång sikt. Emellertid kan de vara mindre justerbara än elektromagneter och kan vara mindre lämpliga för situationer som kräver föränderliga magnetfält. 

Båda typerna av överbandsmagneter används inom olika industrier för att avskilja magnetiska metaller från materialströmmar som träflis, pappersmassa eller andra bearbetade material, och deras val beror ofta på specifika krav och förutsättningar inom den industriella processen. 

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!