Välj en sida

VÅRT PLASTAVFALL DEL 3 – SORTERINGSTEKNOLOGI

Så här ca 70 år efter att plastprodukter kom ut på marknaden verkar en värld utan plast fortfarande vara ganska långt borta. Vi behöver hitta nya infallsvinklar och sätt att lösa hanteringen av vad många kallar sopor.

I denna tredje del i serien om vårt plastavfall fokuserar vi på hur vi alla måste hitta nya sätt att värdera och hantera plast i framtiden och vilken roll ny teknologi för materialsortering och detektionssystem kommer att spela för vår återvinningsförmåga.

Sorteringsteknologi är en viktig nyckel till en fungerande cirkulär ekonomi

Varje år genererar Europas befolkning 25 miljoner ton plastavfall. Globalt handlar det om 78 miljoner ton per år. Vi måste hitta nya lösningar på detta globala problem, speciellt då återvinningsnivåerna fortfarande är låga, 30 % i Europa, 25% i Kina och endast 9% i USA (Plastikmüll-Statistik 2017).
Stora delar av vårt plastavfall går fortfarande till förbränning eller grävs ner i jorden och skapar problem för vårt vatten, vår luft och hela livsmedelskedjan.

För att åstadkomma en cirkulär ekonomi är det viktigt att alla aktörer bidrar till uppgiften: från produktdesigners och tillverkare i plastindustrin i kombination med en medveten konsumtion där plast undviks där det är möjligt, avfallssortering för konsumenter som följs av noggrann återvinning och sortering i återvinningsindustrin. Alla dessa aktörer tillsammans kan sedan åstadkomma högkvalitativa återvunna råmaterial som kan användas för tillverkning av nya produkter.

Hur fungerar en cirkulär ekonomi?

För att kunna använda vårt återvunna plastavfall som ett råmaterial på nytt och skapa material som kan användas för nya produkter så måste källmaterialet vara så rent och fritt från föroreningar som möjligt. Eftersom utvecklingen av sorteringsteknologi och teknik för att detektera föroreningar i olika material har gått framåt med stormsteg de senaste åren så kommer denna att vara avgörande för avfalls- och återvinningsindustrin. En oerhört viktig del av cirkeln för att lösa problemet med vårt plastavfall.

Och det är just här som vår expertis kan vara till nytta. Mobergs har 30 års erfarenhet av produktkontroll och materialsortering för den skandinaviska tillverknings-, process- och återvinningsindustrin. Vi är återförsäljare för Sesotec och flera andra stora tillverkare av högteknologisk utrustning för återvinningsindustrin.

Sorteringsteknologi

Våra sorteringssystem hanterar insamlat plastavfall baserat på en rad kriterier såsom färg, form, materialtyp. Sensorerna kan anpassas för att hantera olika kombinationer av applikationsscenarier. Infraröd teknik ger systemen möjlighet att detektera olika materialtyper. Kamerasystem används för att sortera efter färg och form och speciella metallsensorer kan också byggas in i systemen.

Vår tillverkare Sesotec har fler än 600 sorteringsanläggningar för återvinning av plastavfall i drift världen över. En renhetsgrad på 99.9% i det återvunna råmaterialet är idag ingen ovanlighet i dessa anläggningar, vilket är en förutsättning för att kunna åstadkomma en fungerande cirkulär hantering av vårt plastavfall. Utmaningar i form av tillsatser i plasten, etiketter och smutsig plast återstår, men vi är en bra bit på väg.

Ett praktexempel på hur en cirkulär ekonomi för plastavfall kan fungera är dagens PET hantering. I snitt återvinner vi nio av tio burkar och PET-flaskor i Sverige, vilket gör oss till ett av de bästa länderna i världen på att panta.

PET SOM FÖREBILD

POLYETYLENTEREFTALAT – MER KÄNT SOM PET ÄR ETT PRAKTEXEMPEL PÅ BRA ÅTERVINNINGSBART MATERIAL EFTERSOM DET INTE FÖRLORAR SINA EGENSKAPER NÄR DET ÅTERVINNS. DET ÄR ÅTERVINNINGSBART TILL 100%!

Vad krävs för att sluta cirkeln?

I snitt återvinner vi nio av tio burkar och PET-flaskor i Sverige, vilket gör oss till ett av de bästa länderna i världen på att panta. Det är ett tydligt bevis på hur viktigt det är att det finns en efterfrågan på denna typ av plastavfall i form av ett pantsystem, men även en efterfrågan på det återvunna råmaterialet som kan användas för att göra nya PET flaskor.

Detta är det enda sättet att sluta cirkeln. Den cirkulära ekonomin är ett globalt projekt som kräver att alla hjälper till och bidrar.

Vårt plastavfall del 4 – Återvunnet material som sluter cirkeln

Har du missat tidigare delar av vår serie? Läs del 1 och 2 här:

Vårt plastavfall del 1 – Ett globalt miljöproblem

Vårt plastavfall del 2 – Europa

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!