Välj en sida

Plast är ett fantastiskt praktiskt material som hjälper oss i vår vardag, men plast skapar också ofantliga problem för vår planet. Den första plasten kom ut på marknaden för ungefär 70 år sedan, och idag när vi förstått vilka problem den skapar när vi inte längre behöver den, känns visionen om en planet utan plastavfall fortfarande ganska långt borta. Ett material som är så fantastiskt användbart, men vars avfall är så förödande för vår natur. Hur förhåller vi oss till det, och hur hittar vi nya lösningar?

Vi tror att vi behöver en helt ny inställning till hur vi hanterar vårt plastavfall i framtiden. Vi kommer framöver att i samarbete med vår leverantör Sesotec ta en titt på vilken roll som avfalls- och återvinningsindustrin kan ta i denna omställningsprocess.

Del 1 tar oss till flera olika länder i världen, bland annat till Kina.

DEL 1

Ett snabbt växande globalt problem

Produktionen av plast har ökat dramatiskt runt om i världen under de senaste decennierna och är i nuläget ungefär 200 gånger större än vad fabrikerna producerade på 1950-talet. Europa står förr ungefär en fjärdedel av världens plastkonsumtion, huvudsakligen pga förpackningar som hamnar i soporna efter minimal användning. Plast används också i byggindustrin (20%), fordon (8.6%) och elektronik (5.7%).

Kina vill inte längre vara världens soptipp

Idag är plast fortfarande betraktad som förbrukningsvara och som ett problem som man enklast blir av med genom att helt enkelt slänga det i soporna. De senaste åren har en stor mängd plastavfall exporterats till Kina, vilket av många betraktats som en ”lösning på problemet”. Ungefär 51% av världens plastavfall (7,5 miljoner ton!) hamnade i Kina under 2017. Då var Kina världens största plastimportör och man transporterade plastavfall med båt dit och fyllde sedan samma fartyg med nya konsumtionsvaror på hemvägen. Detta betraktades under en lång tid som en lönsam affärsmodell. Hanteringen har dock blivit svårare efter Kinas sk ”National Sword initiative”.

National Sword initiative

I januari 2018 stoppade den kinesiska regeringen importen av lågkvalitativt plastavfall i enlighet med ”National Sword”-programmet. Endast plastavfall med en renlighetsnivå på 99.5% eller mer är numera tillåten för import till Kina. Man vill inte längre vara världens plastsoptipp, vilket är fullt förståeligt. Andra asiatiska länder har därför med kort varsel kommit in och tagit över detta smutsiga plastavfall, vilket på många sätt har varit överväldigande och kommer att resultera i att även dessa länders regeringar måste sätta stopp för denna hantering.

Resultatet? Nya utmaningar för världens avfalls- och återvinningsindustrier – och det är helt avgörande att vi nu hittar nya lösningar på vårt globala problem – och det är bråttom.

Läs del 2 om Europa och EU här

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!