Välj en sida

Så här ca 70 år efter att plastprodukter kom ut på marknaden verkar en värld utan plast fortfarande vara ganska långt borta. Vi behöver hitta nya infallsvinklar och sätt att lösa hanteringen av vad många kallar sopor – och vi behöver det nu. I denna följetong utforskar vi vilken roll avfalls- och återvinningsbranschen kan spela för att komma närmare en lösning. Den första delen av vår följetong handlade mycket om Kina. Nu är det dags att ta en titt på Europa.

Kina tar inte längre hand om världens plastavfall och våra hav kan snart vara fyllda av mer plast än fisk. Det är hög tid att agera nu.

Det finns många sätt att minska plastavfallet i vår omgivning. Förbud är ett av dem. Många av våra plastförpackningar är faktiskt helt onödiga. Trots det har användningen av plast som material också fördelar på många områden, vilket gör ett totalförbud orealistiskt.

En annan approach är att undvika plast i så många situationer som möjligt, att ”plastbanta”. Detta kommer heller inte att fungera på alla områden, speciellt inte inom industrin där det ibland inte finns några alternativ. Därför är det av största vikt att vi hittar en alternativ lösning – en lösning som också reflekteras i EU’s plaststrategi: En cirkulär ekonomi.

EU’s plaststrategi

Europeiska unionen presenterade sin plaststrategi i januari 2018. I den ska alla plastförpackningar vara antingen återanvändningsbara eller återvinningsbara till låg kostnad till 2030. Ett av EU’s viktigaste mål med plaststrategin är att stoppa plastföroreningen av våra hav. Det långsiktiga målet måste vara att undvika plastföroreningar i haven helt. Dock innebär skapandet av en cirkulär ekonomi också att vi omvärderar det vi idag i stor utsträckning klassar som avfall till ett material som har ett värde.

EU’s plaststrategi baseras i huvudsak på fyra grundpelare:

  • Tillverkning av återvinningsbara produkter
  • Optimering av sortering och uppsamling av plastavfall
  • Ökad återvinningskapacitet
  • Ökad användning av återvunnet material i produktion

I och med dessa grundpelare kommer EU med en utfästelse – en absolut nödvändighet i ljuset av dagens avfalls- och återvinningssituation.

Läs del 3 här:

Vårt plastavfall del 3 – Sorteringsteknologi för cirkulär ekonomi

Har du missat del 1? Läs den här:

Läs del 1 om vårt plastavfall och Kina här

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!