Välj en sida

Varisort+ FLEX

Optisk sortering med Varisort+ FLEX. Till skillnad mot den vanliga Varisort+ som kommer komplett med transportör kan FLEX-modellen med fördel monteras på kunders eller inbyggares transportörer.
Den har dessutom AI, artificiell intelligens, för att bättre lära sig och skilja olika förpackningstyper med C-sensorn och bättre kunna analysera livsmedelsförpackning tillverkade av s k multilayer.
Med hjälp av en avancerad optisk sensor som kan skilja optiskt olika material exakt och konsekvent i hög hastighet. Den är särskilt tillämpbar vid separation av plastförpackningar med avvikande färg, polymertyp och metallföroreningar. Varisort+ är en flexibel och lättanvänd maskin för optisk sortering. Den kan utrustas med en, två eller tre olika sensorer i samma maskin; C = Färg- och formkamera, N = NIR-Kamera, M = Induktiv metallsensor.

Funktion C-sensor (färg- och formdetektering)
– separerar olika färger
– separerar olika former
– upptäcker och separerar icke-transparenta föroreningar
Funktion N-sensor (polymerdetektering)
– identifierar olika typer av polymerer
– avskiljer en eller flera polymertyper (plastsorter) från ett huvudflöde
Funktion M-sensor (metalldetektering)
– detekterar och avskiljer alla magnetiska och icke-magnetiska metaller
– separerar metaller från icke-metaller
– detekterar även inkapslad eller vidhäftad metall

Inspektion av
– bulkmaterial med fraktion ca 20-300 mm.

materialflöde
– bandtransportörer
– rännor
– vibrationsmatare

4 + 6 =

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!