Välj en sida

Elcon

Användningsområde

Funktion
– detekterar alla magnetiska och icke-magnetiska metaller

inspektion av
– styckegods (inkl. förpackade varor)
– bulkmaterial
– torra produkter

materialflöde
– bandtransportörer
– rännor
Produktbeskrivning
Plattdetektorn ELCON används för att inspektera styckegods och bulkmaterial på transportband eller material rännor, företrädesvis av låg materialhöjd. Den upptäcker alla magnetiska och icke-magnetiska metallföroreningar (järn, rostfritt stål, aluminium etc.) – även metall innesluten i produkten. Vid detektering av metall kan en signalanordning och ett separationssystem aktiveras alternativt kan en signal skickas till processkontrollen.

3 + 3 =

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!