Välj en sida

Varisort Compact

Användningsområde 
Med Varisort Compact kan matning av materialet som skall inspekteras åstadkommas genom specifikt anpassade vibrationsrännor som garanterar en homogen materialfördelning över hela bredden av det snabbt rinnande transportflödet. Genom att kombinera en lutande ränna och transportband elimineras influenser av materialets vikt, form och nötning. Vid slutet av bandet klassificeras materialet med motsvarande sensorer. Efter utvärdering av relevant information aktiveras höghastighetsventiler med en motsvarande tidsfördröjning för att blåsa ut materialet. Exakt riktade tryckluftsdysor används för att avleda de partiklar som skall separeras från deras ursprungliga kastparabel i en separat kanal.
Varisort Compact är en flexibel och lättanvänd maskin för optisk sortering. Den kan utrustas med en, två eller tre olika sensorer i samma maskin; C = Färg- och formkamera, N = NIR-Kamera, M = Induktiv metallsensor.

Funktion C-sensor (färg- och formdetektering)
– separerar olika färger
– separerar olika former
– upptäcker och separerar icke-transparenta föroreningar
Funktion N-sensor (polymerdetektering)
– identifierar olika typer av polymerer
– avskiljer en eller flera polymertyper (plastsorter) från ett huvudflöde
Funktion M-sensor (metalldetektering)
– detekterar och avskiljer alla magnetiska och icke-magnetiska metaller
– separerar metaller från icke-metaller
– detekterar även inkapslad eller vidhäftad metall

inspektion av
– bulkmaterial med fraktion ca 5-50 mm. För finare fraktioner ca 1-15 finns Flake Purifier och för grövre fraktioner ca 20-300 mm finns den större Varisort+.

materialflöde
– bandtransportörer
– rännor
– vibrationsmatare

 

8 + 12 =

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!