Välj en sida
gult plastgranulat www kopia

Metallföroreningar i plastgranulat en riskfaktor för plastindustrin

Vad orsakar egentligen de metallföroreningar som fortsätter att riskera utrustning och lönsamhet för plastindustrin, och vilka motåtgärder finns för att se till att minska riskerna till ett minimum?

Företag i plastprocessindustrin över hela världen måste idag räkna med att deras utrustning får utstå och ska tåla en hel del slitage. Med jämna mellanrum och några år i drift måste vi byta ut maskiner, uppgradera komponenter i utrustningen och köpa reservdelar. Varje plastföretag har sina egna förhållanden som varierar mycket beroende på hur materialet man processar ser ut och vilka produkter man tillverkar. Den gemensamma nämnaren är att det för alla dessa företag kan bli mycket kostsamt att inte ligga steget före när det gäller omsorg för våra maskiner.
Att installera metalldetektorer vid kritiska passager i produktionsprocessen är något som kraftigt reducerar risken för kvalitetsproblem i slutprodukten och kostsamma skador på maskiner och utrustning.

Metallseparatorn Protector upptäcker alla magnetiska och icke-magnetiska metallföroreningar (järn, rostfritt stål, aluminium, etc.) – även när de är inneslutna i produkten.

Som exempel vill vi nämna metallseparatorn Protector som demonstreras i filmen ovan. Som integrerad i produktionsprocessen hjälper Protector till att kvalitetssäkra både slutprodukt och se till att slitage på maskiner reduceras till ett minimum.

metall finger

Minsta lilla kan ställa till med så mycket….

Här ser vi ett exempel på med vilken precision metallföroreningar kan detekteras. En stålkula med en diameter på endast 0.4 mm.

Beställ hela rapporten hos Mobergs

I rapporten “Metal contamination in plastics processing – causes and countermeasures” har vår leverantör Sesotec tagit fram ett översiktligt och väl bearbetat material som kan fungera som stöd för plastindustriföretag.

Ni kan förstås även ringa oss för beställningar eller frågor. Ring på telefon 040-680 80 60 eller skicka mejl till sales@mobergs.com. Välkomna!

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!