Välj en sida

Protector Professional

Metallavskiljaren PROTECTOR PROFESSIONAL är placerad omedelbart ovanför materialinloppet på en formsprutningsmaskin, extruder eller formblåsningsmaskin. Den upptäcker alla magnetiska och icke-magnetiska metallföroreningar (stål, rostfritt stål, aluminium, …) – även om sådana föroreningar är inneslutna i produkten. Metallföroreningar separeras automatiskt och tillförlitligt med hjälp av separationsenheten (”Quick-Valve”).

Den speciella utformningen av PROTECTOR PROFESSIONAL garanterar högsta sökkänsligheten för minsta metallpartiklar även vid hög mekanisk belastning, som kan bli följden av höga överbyggnadsenheter, till exempel när olika transport-, doserings-, blandnings- eller matningsenheter används samtidigt. Konstruktionen med inbyggd förstärkningsram ser till att den högpresterande detektionsenheten inte på något sätt påverkas av vertikala mekaniska krafter.

Funktion
– upptäcker och separerar alla magnetiska och icke-magnetiska metaller

inspektion av
– bulkmaterial

materialflöde
– vertikala materialpelare

2 + 2 =

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!