Välj en sida

Serviceavtal

Årlig service för kontroll och verifiering av metalldetektorer, magnetiska separatorer och röntgendetektorer.

metalldetektorer produkter

Syfte

Med serviceavtalet kan ni känna er säkra på att alla produkter som passerat era kontrollutrustningar är fria från främmande föremål.
I arbetet med olika kvalitetsstandarder är verifiering av kvalitetssäkringssystem en grundbult. Serviceavtalet är ett trygghetspaket framtaget i nära samarbete med våra kunder för att säkerställa en hög kvalitet och god funktion. Med serviceavtalet får ni en samarbetspartner under många år som bryr sig och ställer upp om ni skulle få problem.

Innehåll

– Kontroll och justering av parametrar.
– Utbyte av backup-batteri, packningar och slitdelar.
– Kontroll av rörliga delar, pneumatiska och elektriska anslutningar.
– Rengöring av utrustningen och dess glidplan/-rör.
– Rengöring och kontroll av ev. externa givare/fotoceller.
– Kontroll avseende ev. yttre mekaniska och elektriska störkällor.
– Med mätinstrument kontrolleras och verifieras signalstyrka, elektronisk balansering och magnetfält.
– Allmän okulärbesiktning, provkörning och funktionskontroll.
– Utställande av funktionsintyg ”Certificate of conformance”.

Plats & Tid

Service utförs årligen på plats i er fabrik under en tremånadersperiod som fastställs i avtalet. Exakt datum och klockslag bestäms i samråd med er en vecka i förväg.

Martin Johansen Servicebil

Avgift

Kostnaden beräknas individuellt beroende på antal och typ av utrustningar samt reskostnader, men eftersom resan kan planeras och samordnas i förväg blir kostnaden ungefär hälften av vad ett servicebesök på löpande räkning skulle kosta.
Dessutom är kostnaden för eventuella tillkommande tjänster subventionerad enligt prislista.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!