Välj en sida

I tidningen Recyling nr 12/2010 rapporterades från K-mässan i Düsseldorf:

Tyska S+S GmbH visade prov på olika plast- och metallsorteringsmaskiner bland annat två separatorer för detektering av metall. Utrustningen placeras direkt framförformsprutningsmaskinens inlopp så att metallpartiklar förhindras tillträde och därmed riskera blockering även i de allra minsta varmkanalsystemen. En komplett sorteringsmaskin, som kan utrustas med sorteringsteknik för såväl optisk, induktiv som NIR-ljus för kontroll och sortering av allt från hela förpackningar ner till granulatstorlek visades även. Den optiska sensorn används för att separera material med olika färger. Den induktiva sensorn avlägsnar alla slags metallföroreningar och NIR-sensorn avskiljer främmande material från plastflödet och sorterar olika typer av polymerer.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!