Välj en sida

ROCO Service

Roco

Serviceavtal
ROCO sophanteringssystem

Årlig service för kontroll och verifiering av ROCO sopsug & sophanteringssystem

Sophanteringssystemet Roco har förvärvats av finska MariMatic, men vi bedriver fortsatt service och underhåll av levererade system i Sverige och Danmark.
För förfrågningar om nya system hänvisar vi till www.MariMatic.com eller deras svenska dotterbolag MariMatic AB.

Syfte

Med serviceavtalet kan ni känna er säkra på att avfallshanteringen fungerar med automatik. Serviceavtalet är ett trygghetspaket framtaget i nära samarbete med våra kunder för att säkerställa en hög kvalitet och god funktion. Med serviceavtalet får ni en samarbetspartner under många år som bryr sig och ställer upp om ni skulle få problem.

Innehåll


Demontering av komprimatorer
Kontroll av rörliga delar, pneumatiska och elektriska anslutningar.
Utbyte av packningar och slitdelar.
Kontroll av oljenivå i snäckväxel.
Invändig rengöring av komprimatorn.
Allmän okulärbesiktning, provkörning och funktionskontroll.
Rengöring och kontroll av ventiler, givare, spjäll och fotoceller.
Kontroll av tryckluftssystemet och ev. fläkt.
Kontroll av styrsystemtes funktioner och förreglingar.
Utställande av servicerapport och kontrolldekal.

Plats & Tid

Service utförs årligen på plats i er fastighet under en i avtalet fastställd månad. Exakt datum och klockslag bestäms i samråd mer er en vecka i förväg.

Avgift


Kostnaden beräknas individuellt beroende på antal komprimatorer och resekostnader, men eftersom arbetet kan planeras och samordnas i förväg blir kostnaden betydligt lägre än vad ett servicebesök på löpande räkning skulle kosta.

Kontakta oss gärna på 040-680 80 60

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!