Välj en sida

Röntgeninspektionssystem typ RAYCON D+

Raycon D+ är ett produktinspektionssystem för paketerade livsmedelsprodukter som upptäcker främmande material beroende på avvikelser i densitet, kemisk sammansättning eller mekaniska dimensioner som absorberar röntgenstrålar bättre än den omgivande produkten. Det kan t.ex. handla om metall, glas, keramik eller stenkontaminerade produkter. Raycon upptäcker även några plasttyper (t.ex. PVC, gummi) samt andra defekter såsom luftfickor och fyllningsavvikelser.
Raycon D+ tillhör en ny generation av röntgenmaskiner för intelligent detektering av främmande föremål. Vanligtvis använder maskiner för röntgeninspektion lika mycket energi oberoende av de inspekterade produkternas storlek. Raycon D+ däremot anpassar sin energianvändning till just de produkterna som skall inspekteras, vilket gör Raycon D+ till ett energisnålare alternativ. Detta resulterar i en längre livslängd samt mindre slitage på röntgenkomponenterna i maskinen.

Funktion
– Upptäcker främmande föremål i livsmedel och andra styckegods.
– Detekterar sten, glas, ben, viss plast samt alla magnetiska och icke-magnetiska metaller.
– Förutom främmande föremål kan även andra produktdefekter upptäckas med hjälp av avancerad helautomatisk röntgeninspektionsteknik. Exempelvis avsaknad av produkt, missbildningar eller felaktig fyllnad/vikt.
– Lättanvänd bildanalys bl a filterfunktion för förpackningens metallclips.
– Multifunktion där man kan simultant inspektera upp till 4 parallella banor med olika produkter som kommer från 4 olika produktionslinjer
– Mjukvara som kan hantera upp till 20 olika produkter samtidigt växelvis
– Patenterad funktion ”Compliance Mode” förenklar för kunden att uppnå efterlevnadsmål.
– Finns i olika versioner (MX/HX) beroende på produkttyp och erforderlig röntgenstyrka.

Inspektion av
– Styckegods (inkl. förpackade varor)
Materialflöde
– bandtransport

Fördelar
– Hygienisk industriell design
– Fokus på användarvänlighet
– Högsta betyg för användargränssnitt
– Lätt att rengöra och underhålla
– Enkel hantering och installation

 

15 + 10 =

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!