Välj en sida

Hoppas att geniknölarna fick jobba i jul!

Här kommer de rätta svaren på våra julgåtor. Vi önskar en riktigt god fortsättning på 2018!

1.
De väljer bland värmeljus, kronljus och blockljus. Då de gjort sina köp har de gjort av med exakt 100 kronor och har alla tre sorternas ljus med sig hem, sammanlagt 100 stycken. Priserna de fått betala är för värmeljus 50 öre per styck, för kronljus 3 kr per styck och för blockljus 10 kr per styck.
Hur många ljus köpte de av varje sort?
Svar: 5 st blockljus à 10 kr = 50 kr; 1 st kronljus à 3 kr = 3 kr; 94 st värmeljus à 50 öre = 47 kr

2.

De köpte även en ljusstake med ljus som kostade 110 kronor. Staken kostar 100 kronor
mer än ljuset. Hur mycket kostade ljuset?
Svar:
Antag att ljuset kostar X kronor
Ljusstaken kostar då X + 100 kronor
Ekvation: 110 = X + X + 100
Svar: Ljuset kostar 5 kronor

3.
Efter deras avslutade shoppingrunda blev det många paket att bära. Hur många paket bär han och hur många bär hon om följande gäller:

– Om han ger henne ett av sina paket skulle hon få dubbelt så många att bära som han.
– Om hon gav honom ett av sina paket skulle de få lika många att bära.
Svar:
Antag att hustrun bär H stycken paket och mannen bär M stycken paket.
Följande gäller då:
H + 1 = 2*(M-1) och
H – 1 = M + 1
Lösning ger att H = 7 och M = 5, alltså hustrun bär 7 paket och mannen 5.

4.
Längden y cm av ett brinnande ljus minskar med tiden x timmar enligt formeln y = 25 – 4,5x
a) Vad betyder 25 i formeln?
b) Ange och tolka funktionens k-värde
c) Hur lång tid tar det för ljuset att brinna upp?

Svar:
a) Ljuset var 25 cm från början
b) -4,5 Ljusets längd minskar med 4,5 cm/h när det brinner
c) Ca 5,6 timmar

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!