Välj en sida

SENSORER OCH SORTERING FÖR INNOVATIV ÅTERVINNING

Mobergs Produktkontroll är en av flera företag som deltar i ett spännande forskningsprojekt kring testbäddar inom miljöteknikområdet. Projektet är finanserat av Vinnova och koordineras Swerea.

Projektet ”Sensorer och sortering för innovativ återvinning (SenSoRe)” syftar till att etablera en testbädd för utveckling av analys- och sorteringsteknik inom återvinning. Testbäddens ska främja samverkan mellan företag längs hela värdekedjan, från instrumenttillverkare till återvinnare och producenter för att stödja innovationer inom återvinningstekniker.

Deltagande företag ska genom projektet kunna verifiera sina produkter för att generera ökad konkurrenskraft. Läs mer om målen med projektet på Swereas hemsida här

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!