Välj en sida

Magnetgaller räddar många produktionsstopp i plastindustrin

 

I takt med att plastindustrin automatiseras och effektiviseras ökar också kraven på såväl maskiner som råmaterial. En metallförorening i plastgranulatet kan skada skruvar och foder i formsprutor och extruders. Även de allra minsta metallpartiklarna som passerar riskerar fastna i verktygens varmkanalsystem med stillestånd och onödiga kostnader som följd. Gäller det medicinprodukter och livsmedelsförpackningar är det oacceptabelt med metallfragment inkapslat i plastprodukten.
Mobergs Produktkontroll AB är specialiserade på metallavskiljare och magnetseparatorer för bl a plast- och gummiindustrin i Skandinavien. Tillsammans med brittiska Eclipse Magnetics lanseras nu ett nytt koncept magnetseparatorer för plastindustrin.

Fredrik Moberg, VD för Mobergs Produktkontroll AB om magnetseparering:

– När vi är ute på service och kontrollerar magnetstyrkor har vi konstaterat att de flesta använder gammalmodiga ferritmagneter som bara uppmäter en bråkdel av vad moderna neodymmagneter gör. Följden av detta blir att enbart större metallföremål såsom skruv, brickor, spik etc med säkerhet kan fångas upp. Med svaga magneter är dessutom risken stor att metallföremålen kan lossna igen vid fullt produktflöde, speciellt om inte magneterna rensas tillräckligt frekvent, säger Fredrik Moberg.

Det nya systemet, Easy-Mag, är modulärt uppbyggt och finns som standard för rördimensioner från 80 till 300 mm i såväl runt med Jacob-standard som kvadratiskt genomlopp. Beroende på föroreningsgrad kan ett, två eller flera galler seriekopplas. När produktionslinjer byggs om är det sedan enkelt att anpassa sitt Easy-Mag system med fler eller färre galler eller med olika in- och utlopp.
 Magnetgallerna håller högsta styrkan 9000 Gauss på ytan och för att enkelt kunna rensa dessa extremt starka magneter kommer de som standard i Easy-Clean utförande vilket innebär att man med ett handgrepp drar ut magnetstavarna ur sina rostfria tuber så att alla metallföroreningar faller av.

– Eftersom både intresset och behovet av att använda återvunnen plast fortsätter att växa, har efterfrågan på effektiv magnetisk separation aldrig varit större. Det är absolut nödvändigt att eliminera metallfragment så tidigt som möjligt i processen för att minska risken för skador på processutrustning och säkerställa produktens renhet, konstaterar Fredrik Moberg.

Mer om magnetsystemet Easy-Mag hittar du här.

Mobergs Produktkontroll presenterar det nya konceptet på Plastteknik Nordic i monter C.00 den 8 – 9 maj på Malmömässan.
Där kommer man även visa hur induktiva metallseparatorer kan avskilja de icke-magnetiska metallerna, t ex rostfritt, aluminium, mässing, samt berätta om sorteringsmaskiner för plaståtervinning som separerar både efter färger och polymertyper.

Varmt välkomna!

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!