Välj en sida

pressklipp Raycon

En månad före Interpack, den stora internationella förpackningsmässan i Düsseldorf, blir det smygpremiär i Malmö för en helt nyutvecklad generation röntgendetektorer i serien RAYCON. Nyheten demonstreras på Livsmedelsteknik och Processteknik som är en av fem mässor under samlingsnamnet Industrimässorna i Malmö 13-14 april.

Metalldetektorer är en självklarhet för de flesta livsmedels- och läkemedelsproducenter idag, men för att säkerställa att produkterna är fria från även glas, sten, ben och i vissa fall gummi och hårdplast behövs utrustning för genomlysning med röntgenteknik.
Utöver detektion av främmande föremål kan RAYCON även inspektera produktavvikelser såsom trasiga, deformerade och saknade produkter i en förpackning, luftbubblor, produktklumpar samt även under- och övervikt.

Den nya generationen RAYCON har en ny hygienisk och ergonomisk design och är mer kompakt för att lättare kunna integreras i existerande produktionslinjer. Genom att röntgenkällan är placerad under transportbandet reduceras inte inspektionsbredden vid höga förpackningar. Den nya mjukvaran klarar inspektera upp till 600 produkter per minut och kan i samma enhet hålla reda på upp till fem parallella produktflöden. Utveckling och tillverkning sker i Tyskland av S+S i Bayern.

Fredrik Moberg, VD för Mobergs Processkontroll AB, om Raycon: “Genom att ha utveckling av mjukvara, konstruktion och tillverkning av både mekanik och elektronik samt eget testcenter under samma tak säkerställs tillförlitlig funktion, korta ledtider och konkurrenskraftigt pris.”

I MOBERGS monter kommer man utöver genomlysande röntgenteknik att få se senaste modellen av metalldetektor med pekskärm och exempel på lösningar med metallseparatorer och magneter för bulkgods i fritt fall och pumpledningar.

Food11 PackMarknaden 4 11

Pressklipp från tidningen PackMarknaden nr 4-2011:

Mobergs Processkontroll kommer att lansera en ny generation röntgendetektorer för en bred publik i samband med lnterpack i maj, men väljer att förlägga världspremiären till hemmaplan.
Det är en nyutveckling av serien Raycon som visas och det sker på delmässan Livsmedelsteknik & Processteknik. Raycon detekterar främmande föremål och inspekterar produktavvikelser som trasiga, deformerade eller saknade produkter i en förpackning. Även luftbubblor, klumpar i en produkt eller felaktig vikt kan registreras.
Den nya generationen har fått en förbättrad hygienisk och ergonomisk design, och röntgendetektorerna är mer kompakta än föregångarna, och därmed ännu enklare att integrera i produktionslinjer.
Röntgenkällan är placerad under transportbandet, vilket gör att inspektionsbredden inte reduceras när höga förpackningar ska inspekteras.
Raycon-serien har en ny mjukvara som klarar av inspektion av upp till 600 produkter per minut, alltså tio i sekunden. Samma enhet kan dessutom hålla reda på upp till fem parallella produktionsflöden. De här röntgendetektorerna har utvecklats och tillverkas av S+S i Tyskland.
Monter P09.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!