Välj en sida

Så kan vi bli bättre på sortering av återvunnen plast

Glädjande nog så ökar plaståtervinningen mer och mer och det innebär också att allt insamlat plastmaterial behöver tas om hand och sorteras på ett kvalitetssäkert vis. Nu finns det tack och lov alla möjligheter att excellera på området. Här är några goda exempel på sensorbaserad sortering.

Frågor på det? Slå oss en signal på 040-680 80 60 eller skicka mejl till sales@mobergs.se

Exempel på fiffiga sorteringslösningar

Mobergs kontrollerar utrustningen

Virvelströmsseparering

En teknik som blivit allt bättre på senare år är virvelströmsseparering. Den används efter att magneter sorterat bort allt stål. Virvelströmsseparering bygger på snabbt roterande magneter som stöter bort aluminium, koppar och zink. Därefter kan man med fördel komplettera med induktiv och optisk sortering.

Virvelströmsseparator ”Eddy Xpert” avlägsnar utan materialförlust icke-magnetiska metaller såsom aluminium, koppar och mässing ur olika återvinningsmaterial. Benämns även Virvelströmsmagnet eller Eddy Current Separator.
Läs mer här

Sensorbaserad sortering

Varisort Compact är en flexibel och lättanvänd maskin för optisk sortering. Den kan utrustas med en, två eller tre olika sensorer i samma maskin; C = Färg- och formkamera, N = NIR-Kamera, M = Induktiv metallsensor.
Matning av materialet som skall inspekteras görs genom specifikt anpassade vibrationsrännor som garanterar en homogen materialfördelning över hela bredden av transportflödet.

Läs mer här

Magnetvalidering 1
driftsattning3

Driftsättning

Mobergs hjälper till med driftsättning för att underlätta för er och säkerställa att utrustningen blir korrekt igångsatt. I samband med driftsättningen kontrolleras att montaget är gjort enligt instruktion och att all media är inkopplade samt manualer m m finns tillgängliga.

I samband med driftsättningen genomför vi utbildning av personalen samt inlärning av produkter.
Efter genomförandet finns möjlighet att få ett certifikat på utrustningens prestanda.

Läs mer om driftsättning här

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!