Varisort Compact N

Med Varisort Compact N kan matning av materialet som skall inspekteras åstadkommas genom specifikt anpassade vibrationsrännor som garanterar en homogen materialfördelning över hela bredden av det snabbt rinnande transportflödet. Genom att kombinera en lutande ränna och transportband elimineras influenser av materialets vikt, form och nötning. Vid slutet av bandet klassificeras materialet med motsvarande sensorer. Efter utvärdering av relevant information aktiveras höghastighetsventiler med en motsvarande tidsfördröjning för att blåsa ut materialet. Exakt riktade tryckluftsdysor används för att avleda de partiklar som skall separeras från deras ursprungliga kastparabel i en separat kanal.

funktion
– separerar olika typer av plast

inspektion av
– bulkmaterial

materialflöde
– bandtransportörer
– rännor
– vibrationsmatare

Med Varisort Compact N kan matning av materialet som skall inspekteras åstadkommas genom specifikt anpassade vibrationsrännor som garanterar en homogen materialfördelning över hela bredden av det snabbt rinnande transportflödet. Genom att kombinera en lutande ränna och transportband elimineras influenser av materialets vikt, form och nötning. Vid slutet av bandet klassificeras materialet med motsvarande sensorer. Efter utvärdering av relevant information aktiveras höghastighetsventiler med en motsvarande tidsfördröjning för att blåsa ut materialet. Exakt riktade tryckluftsdysor används för att avleda de partiklar som skall separeras från deras ursprungliga kastparabel i en separat kanal.

8 + 3 =

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!