Välj en sida

GLS

Användningsområde

Funktion
– detekterar alla magnetiska och icke-magnetiska metaller

inspektion av
– styckegods (inkl. förpackade varor)
– bulkmaterial

materialflöde
– bandtransportörer
– rännor

Produktbeskrivning
Metalldetektor GLS är en sluten tunneldetektor med rektangulär öppning som används främst för att analysera styckegods och bulkmaterial på transportband eller materialrännor. Den upptäcker alla magnetiska och icke-magnetiska metallföroreningar (järn, rostfritt stål, aluminium etc) – även metall innesluten i produkten. Vid detektering av metall kan en signalanordning och ett separationssystem aktiveras alternativt kan en signal skickas till processkontrollen.
Den slutna konstruktionen av detektorn har fördelen att garantera hög metallkänslighet. Följaktligen används denna metalldetektor främst för detektion med höga krav (t.ex. inom livsmedelsindustrin).

10 + 12 =

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!