Välj en sida

Optimera sorteringssystemet för bättre lönsamhet på alla plan

Variationer i kvalitet och tillgång av sorteringsmaterial är en stor utmaning i dagens återvinningsindustri. När materialet som ska sorteras är av dålig kvalitet leder detta ofta till problem som t.ex. mindre återvunnet material, stora mängder svinn som inte kan återvinnas, högre grad av föroreningar i det sorterade materialet och upprepade driftstopp när utrustningen behöver rengöras och underhållas.
Alla dessa variationer försämrar effektiviteten och i förlängningen även lönsamheten i sorterings- och återvinningsprocesserna.

VARISORT + är det flexibla systemet för optimal effektivitet

VARISORT + är effektiv tack vare bland annat en driftsäker detektering av olika polymerer, färger, former, metaller, främmande material och hög sorteringshastighet.
Flexibiliteten innebär att det går att kombinera upp till tre olika sensorer (N = near infrared, C = color/shape, M = metall) för bästa resultat. Nytt i VARISORT + är också möjligheten att välja till integration av FLASH teknologi för bästa möjliga detektering av färg och flaskor med tillsatser.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!