Välj en sida
Mobergs Metalldetektor R serien Gummi1

R-Serien

Nu lanserar vi en helt ny serie metalldetektorer speciellt anpassade och optimerade för gummiindustrin.

Alla med erfarenhet av metalldetektoranvändande inom gummiindustrin vet att det kräver lite extra av såväl utrustningen som installatören och operatören. Gummimaterial kan innehålla många olika ämnen (t ex kimrök, oljor, oxidanter) som påverkar materialets konduktivitet och därmed metalldetektorers funktion. Dessutom är miljön ofta komplex och stökig med många maskiner i drift på liten yta. Vibrationer, maskiner i rörelse och elektriska fält är faktorer som påverkar en metalldetektor. Den nya R-serien från tyska S+S har anpassats speciellt för att möta kraven från gummiindustrin utan att behöva ge avkall på detekteringsprestanda. För att kompensera produktens egen inverkan på metalldetektorn, den s k produkteffekten, finns en inbyggd ”Auto-Set” funktion som automatiskt känner av och ställer in sig optimalt efter produktegenskaper. Auto-Set funktionen tar även hänsyn till produktionsmiljöns störande vibrationer och elektriska fält vid kalibreringen. Med konventionella metalldetektorer behöver materialet hålla en viss minimihastighet för att kunna detekteras, vanligtvis mellan 0,3 och 3 m/s, men den nya R-serien är optimerad för materialhastigheter ner till 0,02 m/s. För att optimera pris/prestanda kan R-serien utrustas med tre olika styrenheter beroende på önskad känslighet, produktvariationer, kommunikationsfunktioner och operatörsgränssnitt. R-serien finns som tunneldetektor i två olika varianter; En delbar tunneldetektor för enkelt montage och bandbyte och en sluten tunneldetektor för högsta detekteringskänslighet.

Mobergs Metalldetektor Gummi applikation

Gummiindustri med metalldetektor installerad.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!