Välj en sida

Förut kraftsamlade vi inför Scanpack vart tredje år, men nu med easyFairs koncept blir det två mässor om året bara inom förpackningssektorn. Därtill kommer mässor anordnade av andra arrangörer och för andra branscher, som vi måste bevaka och medverka i.
Jag minns den första mässan vi ställde ut på för ca 20 år sedan. Det var ett stort projekt att både planera och genomföra mässan för att sedan inte tala om uppföljningen som skulle göras så snabbt och ambitiöst som möjligt. Nu har vi verkligen fått rutin på ”mässandet”, men så är vi också med på i genomsnitt tre mässor om året vilket är ganska mycket för ett litet företag som mitt. Kanske av den anledningen blev jag intervjuad av en redaktör som skulle skriva om Pack & Emballage mässan som arrangeras i Stockholm denna veckan. Att reportaget skulle hamna i en bilaga till Dagens Industri med närmre 400.000 läsare blev en positiv överraskning. I DI-bilagan 30 september kunde man läsa bl.a. följande:

Industrikoncernen Mobergs slår ett slag för sitt sortiment av detekterbara produker, produkter som behövs i produktionen och ska kunna upptäckas och avskiljas i röntgen och metalldetektorer. Fredrik Moberg på företaget ser också fördelar med mässmiljön jämfört med kundbesök och annan kommunikation: – På mässan kan vi t.ex. demonstrera vår paroll ”användarvänlig produktinspektion”. Men det allra viktigaste är givetvis det personliga mötet. Vi brukar ställa ut på easyFairs PACK & EMBALLAGE i Stockholm eftersom mässan samlar bra branschfolk från hela landet.

Artikeln i sin helhet:
DI-Bilaga100930

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!