Välj en sida

Dags att öka användningen av återvunnen plast i industrin?

FN:s klimatpanel IPCC är tydliga i sitt budskap, vi måste agera för att bromsa klimatförändringarna. Alla har ett ansvar, nationer, företag och organisationer och alla vi som privatpersoner. I plastindustrin finns det ett stort tryck på att ställa om till användning av återvunnet plastmaterial. Samtidigt visar konsumentundersökningar att vi mer och mer prioriterar hållbara produkter när vi tar våra köpbeslut. Även våra politiska makthavare har nu kommit till insikt om att återvunnet material är nyckeln till ett mer cirkulärt tänkande, en förutsättning för att kunna uppnå cirkulär ekonomi.

I Sverige finns sedan i våras en nationell färdplan för hållbar plastanvändning som Naturvårdsverket ansvarar för. Färdplanen är indelad i fyra effektområden: råvaror och produktion med minimal miljöbelastning, resurssmart användning, minskat läckage av plast till naturen samt kraftigt ökad och högkvalitativ materialåtervinning.

Svenskarna är också riktigt duktiga på förpackningsåtervinning. År 2019 hade vi ca 1,3 miljoner ton förpackningar i omlopp i Sverige. Cirka 70 % av denna enorma mängd, dvs 0,9 miljoner ton gick till materialåtervinning i någon form. Vi är klart bäst på att återvinna glas, PET-flaskor och pantburkar, där siffrorna är 93 % för glas och 84 % för PET-flaskor. Återvinningen av andra plastförpackningar är dock mycket lägre, endast 49 % (2019), så där behöver vi bli bättre.

Men hur ser det ut med tillgången och användningen av den återvunna plasten till nya produkter? Ja, där finns också en klar förbättringspotential. År 2018 var det endast 10–20 procent av plastförpackningarna som sattes på marknaden som blev till nya produkter eller förpackningar. Resten gick till energiåtervinning, enligt Svensk Plaståtervinning.

Varför används inte mer återvunnet plastmaterial?

Tillgång

Det största problemet när vi ska använda mer återvunnet material är att det idag är brist på återvunnet plastmaterial av tillräckligt hög kvalitet för alla typer av produktion. I en hel del plastproduktionsprocesser kan det återvunna materialet idag inte uppfylla kraven på mekanisk stabilitet, temperaturtolerans och tolerans av andra material.

Kvalitet

Ett annat problem för plasttillverkare är den varierande kvaliteten på det återvunna materialet. En brist på högkvalitativ återvunnen plast gör att industrin ofta blir tvungna att köpa in material från olika leverantörer samt använda råmaterial av sämre kvalitet. Kontaminerat återvunnet material kan resultera i en slutprodukt av sämre kvalitet när det gäller t.ex. färg, lukt och andra egenskaper.

Kostnad

Under 2021 har tillgången på ny plastråvara sjunkit väsentligt och därmed gjort att priserna drastiskt har ökat. Samtidigt har tillgången på återvunnen plast minskat, vilket gjort att priserna har gått upp även här. T.ex. så ökade priserna på återvunnet PET material med drygt 40% på bara fem månader. Utöver detta så kräver framställningen av återvunnet material ofta kostnadsintensiva processer såsom rengöring och materialsortering för att uppnå samma kvalitet som för ny plastråvara. Detta sammantaget gör att ny plastråvara idag ofta är mellan 20 – 30 % billigare än återvunnen plast.

Ökade krav på balans mellan lönsamhet och hållbarhet

För att plastindustrin ska kunna bibehålla lönsamhet och samtidigt ställa om till mer cirkulär produktion krävs nya kostnadseffektiva lösningar, sofistikerad kvalitetskontroll och den senaste teknologin i produktionsledet för att få ut högsta möjliga kvalitet på produkterna. Med automatisk materialanalys och detektion av plastens sammansättning kan både lönsamhet förbättras och utrustningen skonas från skador.
Färre defekta produkter kan då produceras som sänker kostnaderna för returnerade produkter.

Med rätt processteknologi kan plastproducenter gå mot en hållbarare produktion och köpa och processa återvunnen plast utan risker och därmed öka lönsamheten.

Kontakta oss gärna på sales@mobergs.com om ni vill veta mer om våra lösningar för industrin.

Analyssystemet Flake Scan är ett system med multisensorer för återvinning av plast i industrin

Sorteringssystemet Varisort + är en flexibel och lönsam lösning för sortering av olika material för återvinning.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!