Välj en sida

Ny hygienisk metallseparator för snabba och enkla produktbyten

Mobergs utökar sitt sortiment av metallavskiljare för fallrör med RAPID 6-serien från tyska Sesotec. Detta system är optimerat för applikationer med krav på hög detekterings-noggrannhet, snabba produktbyten och enkel rengöring.

Ett typiskt exempel på användningsområde är producenter av granulat, gryn, flingor inom livsmedels- och kemikalieindustrin, där man har behov av frekventa produktbyten eller korta rengöringsintervall. Den kan i dessa sammanhang fungera som ankomstkontroll av halvfabrikat och råvaror, som internt processkydd och som slutlig kvalitetskontroll av färdig produkt.

Den nya serien metallseparatorer Rapid 6000 har utvecklats specifikt för att möta de utmaningar livsmedelsproducenter har med stora flöden och ökade krav i standarder och från kunder. Oavsett om det gäller livsmedel eller kemiska basvaror är kraven på produktens renhet alltid stora. Främmande metallföremål är ett av de största hoten på grund av normalt slitage av knivar, skruvar, rörskarvar mm samt risker att maskindetaljer kan lossna. Även en liten metallpartikel mindre än en millimeter kan ställa till stor och allvarlig skada på såväl människor som maskiner. När det inträffar kan det leda till kostsamma reklamationer, skadestånd och produktåterkallelser.

Undvik kostsamma reklamationer

Den nya metallseparatorn har extra hög känslighet och kan detektera och automatiskt avskilja även de minsta metallpartiklarna på ett säkert sätt för att undvika kostsamma reklamationer. Den medföljande styrenheten Genius One, som också är nyutvecklad, har en intuitiv pekskärm med flera behörighetsnivåer och loggboksfunktion med uppkopplingsmöjlighet som ger fullständig spårbarhet.

Vid produktbyten och rengöring kan avskiljningsenheten enkelt och utan verktyg rengöras. När dörren öppnas kan det invändiga svängröret lyftas ut och därmed möjliggöra ordentlig rengöring av både det och huset. För att ytterligare höja produktiviteten kan denna serie avskiljningsenheter även utrustas med tvättdysor, vilket innebär att hela avskiljningsenheten rengörs fjärrstyrt och helautomatiskt med vatten.

En annan fördel med denna konstruktion, jämfört med andra avskiljningsenheter, är att inga polymera lagringar eller packningar kommer i kontakt med produktflödet. Det gör den även intressant för applikationer med slitande produkter.

GeniousONE monterad

Flexibelt och anpassningsbart i moduler

Hela Rapid-serien är uppbyggd i moduler och kan anpassas med olika detektorer, styrenheter och avskiljningsenheter beroende på användningsområde. Standardstorlekar finns med genomlopp från diameter 50 upp till 250 mm.

Ladda ner hela pressmeddelandet som pdf

Mer info om Rapid 6000 här

För frågor om Rapid 6000 och Genius One, metallseparation och detektion generellt, och andra lösningar för produktkontroll i process- och livsmedelsindustrin på den svenska marknaden, kontakta oss på Mobergs Produktkontroll på 040-680 80 60 eller mejla sales@mobergs.se.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!