Välj en sida

Kan AI bidra till en både långsiktigt mer hållbar och lönsam utveckling för livsmedelsindustrin?

Trots det breda utbudet av avancerad teknologi på marknaden för detektering av främmande objekt i våra livsmedelsprocesser så orsakar vissa typer av livsmedel fortfarande stora och kostsamma svårigheter vid vanlig konventionell inspektion. Internationellt benämns dessa livsmedel ha stark s.k. ”produkteffekt”, vilket innebär att inspektion av sådana livsmedel medför stora utmaningar. Efterfrågan på ny teknologi för att eliminera produkteffekten från livsmedelsindustrin har länge varit stor.

Nu kommer vår samarbetspartner Sesotec med den nya innovativa mjukvaran för metalldetektorn INTUITY – THiNK använder AI (artificiell intelligens) för att uppnå revolutionerande hög precision.

Länge har man i processindustrin för livsmedel tampats med utmaningar när det gäller produktkontroll av vissa produkter. Det handlar i stora drag om s.k. blöta livsmedel såsom ost, kött, fisk och färdigrätter där en övergripande lägre sökfrekvens har krävts för detektion, vilket gjort att precisionen inte har blivit så hög som man önskat.

Vid högre sökfrekvens för detektion av dessa livsmedel med stark ”produkteffekt” blir resultatet fler kasserade produkter, vilket medför större matsvinn och sämre lönsamhet.

Röntgenbaserad produktinspektion har varit ett möjligt alternativ, men här är den stora nackdelen en högre kostnad än för metalldetektion.

Det som efterfrågats ute på marknaden är ny teknologi som kombinerar hög precision med en rimlig prisbild.

AI – Artificiell intelligens kommer till undsättning

THiNK är den senaste innovativa mjukvaran utrustad med artificiell intelligens. Med THINK som mjukvara i metalldetektorn INTUITY blir det möjligt att eliminera de avvikelser för ”blöta livsmedel” som historiskt orsakat kostsamma problem för livsmedelsindustrin.

Livsmedel och förpackningar som tidigare har varit svåra att kontrollera på ett kvalitetssäkert sätt kan nu detekteras på en helt ny nivå med hjälp av THiNK.

 

Så här går det till

Precis som i konventionella metalldetektorer använder THINK s.k. simultan multifrekvens för att kunna inspektera produkten med hjälp av flera olika frekvenser. Med hjälp av AI isolerar THINK de signaler som härrör från produktens egen påverkan, och skapar ytterligare en detektionsnivå. Alla signaler utanför detektionsnivån identifieras då som metalliska föroreningar. Detektionen utförs med högre känslighet, medan onödiga avvikelser undviks med hjälp av en intelligent beräkning av tröskelvärden.

Positiva effekter – THINK + Intuity

– Bättre prestanda

– Större precision

– Mindre matsvinn

– Bättre lönsamhet

Ladda ner pressmeddelandet som pdf här

För frågor om THINK och Intuity, metalldetektion och andra lösningar för produktkontroll i livsmedelsindustrin på den svenska marknaden, kontakta Mobergs Produktkontroll på 040-680 80 60 eller mejla sales@mobergs.se.

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!